Andre termin starter

To. 16.1.

Første skoledag i ny termin. 15. januar er siste dag i første termin.