Hovedseksjon

Øyhopping for Jentegruppa

Jentegruppa Kuben

Jenter og teknologi er en viktig satsing for oss på Kuben. Vi jobber kontinuerlig for å rekruttere flere jenter inn i mannsdominerte yrkesfag, slik som elektro, bygg- og anlegg, teknologi m.m. En av metodene vi bruker er å støtte de jentene som har valgt utradisjonelt, og la de møtes og bygge nettverk på tvers av fagene.

I begynnelsen av september var Jentegruppa på øyhopping - en spennende tur blant Oslofjordens øyer for å bli bedre kjent. Her er noen av jentenes bilder fra deres opplevelser på Hovedøya. De hadde en super dag med relasjonsbygging, kultur- og naturopplevelser. Utover skoleåret møtes Jentegruppa regelmessig for å støtte hverandre og bli kjent med hverandres fagområder.