Hovedseksjon

Nytt etterspurt tilbud på Kuben! Fra høsten 2024 tilbyr Kuben Vg2 medieproduksjon

Elevene jubler for medieproduksjon på Kuben

Tilbudet på Vg2 starter allerede høsten 2024, så nå jobbes det på spreng for å ansatte nok lærere til å undervise den nye Vg2 klassen. 

- Dette er noe vi har jobbet med en god stund for å få på plass her på Kuben, sier Christian. Det var veldig positivt å kunne fortelle Vg1 elevene våre som vil fortsette på medieproduksjon, at de kan ta sitt andre år her på Kuben, og ikke måtte bryte opp miljøet sitt og flytte til en annen skole.

Kuben har studio klart, og et godt elevmiljø oppe i øverste etasje på Kuben yrkesarena.

5S5A2889.jpg

Elever i studio på Kuben

Så er det en bonus at vi allerede har et internasjonalt samarbeid på plass for elever på medieproduksjon. Vi har denne uka besøk av filmlærere fra Finland som har workshops med elevene våre. Vi er også på idestadiet om et annet samarbeid som vil være en slags internasjonal student filmfestival. Dette er helt i støpeskjeen, så vi får se om vi får det til.

Førsteprioritet nå er å få på plass alt som trengs for å gi Vg2 elevene et flott tilbud - og det skal vi få til!