Hovedseksjon

Kuben hadde elevkonferanse på Litteraturhuset sammen med svenske og danske elever og lærere

en person som snakker på et podium

Kuben vgs er med i et treårig Erasmus+ prosjekt med Burgården Gymnasium i Gøteborg og Frederiksberg Gymnasium i København. Prosjektet heter Involve to Evolve – Skandinavisk medborgerskap, og du kan lese mer om prosjektet på Kubens nettsider.

Denne uken ankom våre danske partnere med 22 elever, og de svenske med 20 elever. Sammen med våre nærmere 40 involverte elever fra vg3-fagene Politikk og menneskerettigheter og Sosialkunnskap, har de holdt ni workshops for besøkende Vg1 og Vg2-elever fra Bjerke og F21. Workshopene hadde tema som Sosiale medier, Ytringsfrihetens grenser, Mental helse og livsmestring, Diskriminering, m.m.

Dagen etter var Wergelandsalen på Litteraturhuset i Oslo booket til prosjektets konferanse om elevdemokrati og medborgerskap. Flere elever fra alle tre skoler var i ilden, og det hele startet med et par workshops som konferansedeltakerne fikk bryne seg på, inklusive to direktører fra Utdanningsetaten.

Deretter var det framlegg fra involverte lærere, elever og forskerne som har fulgt prosjektet. Forskerne kommer fra ILS, Universitetet i Oslo, og fra MF Vitenskapelig høyskole.

Til slutt var et panel bestående av elever, lærere og forsker Evy Jøsok fra Oslo MET i samtale med Claudia Lenz fra MF Vitenskapelig høyskole.

Det var slitne elever, lærere og andre ansatte som lykkelig kunne konstatere at både workshops og konferanse ble en suksess! Nå gjenstår det å summere opp, skrive opp resultatene av prosjektet og dele det med Europa for øvrig.

Alle samlet etter konferansen.jpg

Alle samlet etter endt konferanse.