Hovedseksjon

Vg1 Informasjonsteknologi og Medieproduksjon på Innovasjonscamp med Nationaltheatret

IM Vg1 på Innovasjonscamp med Nationaltheatret 1

Fra Nationaltheatret deltok 6 personer blant annet Skuespiller Filip Bargee Ramberg som spiller Pelle i Døden på Oslo S. Trine Sandrine Syrrist ledet det hele fra Nationaltheatret sin side. Hun er prosjektleder Formidlingsarrangementer.

Oppgaven elevene fikk var:
Lag et konsept eller idé til en kampanje som skal få ungdom til å ville se musikalen Døden på Oslo S som skal arrangeres på Økernsenteret i regi av på Nationaltheatret.

Elevene hadde en strålende dag sammen med arrangørene, skuespillere og noen fra det tekniske personalet fra Nationaltheateret. Disse fungerte også som veildere sammen med lærerne gjennom dagen.

Det ble delt ut priser til disse kategoriene:

  • Beste gruppearbeid
  • Beste presentasjon
  • Mest kreativ – ikke nødvendigvis gjennomførbart
  • On target – treffer målgruppen og oppdraget best

Ideen bak går langt utover selve forestillingen med en plan om å gi Økernsenteret liv som en kulturmøteplass for ungdom, med blant annet:

67 FORESTILLINGER - DØDEN PÅ OSLO S
Døden på Oslo S – en musikalsk hyllest til de som faller utenfor, til det skitne og ustreite – og til kjærligheten. 

5 DEBATTER
Samtaler om temaer fra forestillingen som vennskap, rusproblematikken, psykisk helse mm

20 UNGDOMSARRANGEMENTER
Fem Ungt Crew-medlemmer skal være med å utvikle ideer og arrangementer for ungdommer.

10 KONSERTER
Konserter i sjangrene pop, rock, post-punkt, hip-hop, black metal

KULTURMØTEPLASS
En totalopplevelse som minner mer om et utested eller en festival enn en teatersal. 

Elevene og lærerne på IM stortrivdes sammen med Nationaltheatret.