Hovedseksjon

Kubenseminaret - Det grønne skiftet og Hovinbyen

Kubenseminaret 2023-04, Det grønne skiftet, Hovinbyen og framtidens fagarbeidere
TEMA FOR KUBENSEMINARET VÅR 2023:
Det grønne skiftet, Hovinbyen og framtiden fagarbeidere
Grønn omstilling betyr at vi må utnytte ressursene enda mer og redusere klimagassene. For å oppnå dette må vi omstille oss, ombruke og gjenbruke.
- Hvordan jobbes det med Det grønne skiftet i innovasjonsdistriktet Hovinbyen?
- Hvordan påvirker Det grønne skiftet framtiden til våre elever og studenter?
 
PÅMELDING VIA DENNE LENKEN:
https://forms.office.com/e/Q4P1cAQAAq
 
PROGRAM
14.30: VELKOMMEN!
Ordstyrer Anne K. Eggen Lervik, Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon, Fagskolen i Oslo
 
14.35: SAMSPILL MELLOM AKTØRENE FOR Å SKAPE INNOVASJON
v/ Elin Schjenken Halvorsen, Daglig leder Hovinbyen Sirkulære Oslo
Hovinbyen, som kobler sammen indre by og Groruddalen, skal transformeres fullstendig. Det offentlig-private samarbeidet, Hovinbyen Sirkulære Oslo, skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi – særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Hva er Hovinbyen sirkulære Oslo? Og hvordan jobbes det med det grønne skiftet i Hovinbyen?
 
14.55: ENERGISYSTEMET I HOVINBYEN
v/ Iren Aanonsen, Forretningsutvikler og leder kjøling, Hafslund Oslo Celsio
De kommende årene vil Celsio styrke sin rolle i Hovinbyen. Selskapet har nemlig utpekt Ulven og Økern som et av tre næringsvekstområder i Oslo som vil være deres viktigste markeder for områdekjøling. Sammen med OBOS har Celsio opprettet Hovinbyen Energy Hub for å levere kjøling, overskuddsvarme og tappevann til næringsvirksomhet i HSO.
 
15.15: OMBYGG - SENTRAL FOR OMBRUKBARE BYGGEMATERIALER
v/ Emil Rygh, Daglig leder Sirkulær ressurssentral
14. mars åpnet byggevarehuset Ombygg på Økern på Økern - sannsynligvis den største sentralen for ombrukbare byggematerialer i Europa. Sentralen driftes av Sirkulær ressurssentral, som gjennom sine initiativer skal bidra til økt ombruk av byggevarer.
 
15.35: RESIRKULERT BETONG
v/ Erik Nilsen, Daglig leder Veidekke Sirkulær
På Ulven i Oslo har Veidekke begynt arbeidet med det som skal bli deres nye hovedkontor. Her skal klimagassutslippene ned, og det tenkes derfor nytt og offensivt rundt bruk av plasstøpt betong; der de erstatter alt jomfruelig tilslag i betongen med resirkulert betong fra et riveprosjekt.
 
15.50: OPPSUMMERING & KOMMENTARER/SPØRSMÅL FRA SALEN
 
16.00: MAT & MINGLING
Vi inviterer til enkel fingermat etter seminaret, og oppfordrer til mingling og til å knytte nye kontakter.
 
16.30: TAKK FOR I DAG!
 
HVA ER KUBENSEMINARET?
Kuben yrkesarena arrangerer jevnlig seminarer der vi inviterer alle interesserte, samarbeidspartnere, lærere, rådgivere og ledere til foredrag og debatt om skole og samfunn.
Vårt mål er å bidra til skoleutvikling i tråd med samfunnsutviklingen,være en bidragsyter, en aktiv aktør og en formidler innen utdanning. Kuben yrkesarena ønsker å være en tydelig stemme i dialogen rundt morgendagens skole, fagopplæring, og muligheter innen yrkesfag.