Internasjonalt meklingsprosjekt

Hele prosjektgruppen i Tetovo

Prosjektet ble startet på Kuben vgs. høsten 2014, og er nå inne i sitt andre skoleår. Elever fra Kuben vgs. har fra høsten 2014 møttes en gang hver uke etter skoletid for å lære mer om mekling og konflikthåndtering. I januar ble det etablert en tilsvarende elevgruppe på vår partnerskole Mosha Pijade i Tetovo, Makedonia. I oktober 2015 møttes de to gruppene hver andre for første gang, og hadde en uke med felles workshops på et høyfjellshotell utenfor Tetovo. Det var med veiledere fra Kuben, Nansen Diaolgue Centre Skopje, og Mosha Pijade.

Hensikten med prosjektet er at ungdom skal lære seg å gjenkjenne og håndtere konflikter på en konstruktiv måte, og at denne kunnskapen skal spres ikke bare på skolene, men også ut i lokalsamfunn både i Oslo og i Tetovo.

Når dette skrives er prosjektgruppene inne i sitt andre år, og forbereder seg til workshop nummer 2, som skal foregå på Lillehammer og i Oslo i mars 2016. Da kommer den makedonske delegasjonen på Norgesbesøk, 10 elever og minst 3 veiledere.

Vi gleder oss til å se fremgangen, og er imponert over Kubendeltakernes initiativ til å spre det de har lært. Deltakerne jobber som elevmeklere, tar med seg metodikken inn i ungdomsråd i Oslo, har holdt presentasjon for delegasjon fra FN, og på Trygg Lærings sin nasjonale konferanse. De har også tenkt å spre metodikken utenfor Norges grenser.