Internasjonalt meklingsprosjekt - FERDIGSTILT

Hele prosjektgruppen i Tetovo

Prosjektet ble startet på Kuben vgs. høsten 2014, og avsluttet i 2016. Elever fra Kuben vgs. har fra høsten 2014 møttes en gang hver uke etter skoletid for å lære mer om mekling og konflikthåndtering. I januar 2015 ble det etablert en tilsvarende elevgruppe på vår partnerskole Mosha Pijade i Tetovo, Makedonia. I oktober 2015 møttes de to gruppene hver andre for første gang, og hadde en uke med felles workshops på et høyfjellshotell utenfor Tetovo. Det var med veiledere fra Kuben, Nansen Diaolgue Centre Skopje, og Mosha Pijade. Motsvarende workshopuke ble avholdt på Lillehammer våren 2016.

Hensikten med prosjektet var at ungdom skal lære seg å gjenkjenne og håndtere konflikter på en konstruktiv måte, og at denne kunnskapen skal spres ikke bare på skolene, men også ut i lokalsamfunn både i Oslo og i Tetovo.

Fremgangen var stor, og vi er imponerte over Kubendeltakernes initiativ til å spre det de har lært. Deltakerne jobbet i etterkant som elevmeklere, tok med seg metodikken inn i ungdomsråd i Oslo, holdt presentasjon for delegasjon fra FN, og på Trygg Lærings sine nasjonale konferanser i både 2015 og 2016. De har også planer om å spre metodikken utenfor Norges grenser.