Europeisk prosjekt mot frafall - FERDIGSTILT

Logo til Erasmus+

Kuben videregående skole er med i et 3-årig Europeisk skolepartnersamarbeid som jobber med temaet frafall. Prosjektet heter High School Drop Out – one is too many. Prosjektet startet høsten 2014, og avsluttes våren 2017, og Kuben vgs. skal være vertskap for prosjektdeltakere høsten 2016.

Det er tilsammen 10 skoler fra 10 land som jobber sammen i dette prosjektet. De andre partnerskolene kommer fra Tyrkia, Hellas, Portugal, England, Litauen, Latvia, Bulgaria, Kypros og Italia.

På Kuben vgs. styres prosjektet av ansatte på Oppfølgningstjenesten (OT).  Alle elever på OT er involvert i prosjektaktivitetene som foregår på vår skole, og hvert år får noen elever muligheten til å delta på prosjektreise.

I mars 2015 reiste fire OT-elever til Lecce, Italia, og i mars 2016 var tre nye elever med til Portugal. Utvelgelsen av deltakere som får reise gjøres av ansatte i OT sammen med internasjonal koordinator.

Kontaktpersoner for prosjektet

Prosjektkoordinator: anne.jacobsen@osloskolen.no
Internasjonal koordinator: Kristin.skare@ude.oslo.kommune.no