YSK byggfag (BYSK)

Elever på YSK byggfag

Kuben videregående har, som den eneste skole i Oslo, tilbud innen de fireårige utdanningsløpene YSK byggfag og YSK helsefag.

YSK gir dobbelt kompetanse, både fagbrev og spesiell studiekompetanse, slik at elevene får viktige fordypningspoeng og realfagspoeng i tillegg til faglig innsikt og erfaring å ta med seg til høyere studier og videre yrkeskarrierer.

YSK er et krevende løp, og søkerne bør ha et godt faglig grunnlag fra ungdomsskolen, spesielt i matematikk og naturfag. YSK er passer for elever som er motivert for å kombinere teoretisk og praktisk opplæring, og som er innstilt på å yte innsats litt utover det vanlige.

Elevene får lønn gjennom hele opplæringsperioden, og praksisperiodene inngår i læretiden.

YSK innen Bygg- og anleggsfag (BYSK)

YSK byggfag gir deg verdifull praksiserfaring fra arbeidslivet som vil komme til nytte ved videre studier og karriere.

Du kan velge mellom å ta svennebrev innen tømrerfag eller betongfag. Begge gir den kompetanse som kreves for å være med å bidra i større og mindre byggeprosjekter i Oslo i fremtiden.

En fullført utdanning innen YSK byggfag oppfyller i tillegg kravene for å søke de fleste universitets- og høgskolestudier, inkludert master i bygg- og miljøteknikk ved NTNU. De som fullfører YSK kan dermed velge å fortsette som fagarbeider i bedrift etter avlagt svenneprøve eller videreutdanne seg til eksempelvis ingeniør.

Inntak

Utvelgelsen skjer ut fra inntakspoeng, og aktuelle kandidater blir innkalt til intervju før sommerferien for å finne ut om de passer til tilbudet.

Elev i skole og lærling i bedrift

Opplæringen skjer i samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ungdommene regnes som elever de to første årene. Disse årene er elevene 60 % av tiden i skole og 40 % i bedrift. Lærekontrakt inngås ved starten av det tredje opplæringsåret. Det siste året fordeles opplæringstiden med 40 % i skole og 60 % i bedrift.

Arbeidstid og lønn

Opplæringen i bedrift følger vanlig arbeidsår. For å opparbeide nok praksis må derfor elevene arbeide i bedriftene også på dager hvor elever har fri fra skolen. YSK-elevene/lærlingene får lønn i opplæringstiden. Lønn tilsvarer en årslønn for nyutdannet fagarbeider og fordeles over alle de fire årene, med mest utbetalt siste året.

Se egne sider for mer informasjon YSK - Yrkes og studiekompetanse

YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE

  • 4-årig utdanning som fører frem til både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning i realfagene
  • Praksis med lærlingelønn fra Vg1
  • En fullført utdanning fra YSK oppfyller kravene for å søke universitets- og høgskolestudier.