Vg2 datateknologi og elektronikk i utlandet - under arbeid

Valetta

Etter 24 år med "Englandsklassen" og samarbeid med Bournemouth & Poole College, legges dette på is frem til det evt. forhandles frem en avtale mellom Norge og Storbritannia som innebærer at visumkravet til norske elever/studenter frafalles. I mellomtiden jobber Kuben vgs med å få i stand et nytt samarbeid med The Malta College og Arts and Science (MCAST).

FØLGENDE TEKST BESKRIVER OPPLEGGET SLIK DET HAR VÆRT OG SLIK VI HÅPER DET VIL FUNGERE FREMOVER UAVHENGIG AV HVOR VI LANDER SAMARBEIDET.

På Kuben kan man ta vg2 data og elektronikk ved et engelskspråklig college. Klassen følger norske læreplaner og tar norsk eksamen etter hjemkomst, slik at man etter endt og bestått vg2 ved dette colleget, på vanlig vis kan gå videre til vg3 eller i læra. Dette tilbudet er åpent for elever fra alle vg1 elektroklasser i Oslo. Det vil si at elever fra Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad og Ullern kan søke på lik linje med Kubens vg1-elever. Kuben har også inngått en avtale med Rud vgs i Akershus, og elever derfra kan også søke seg inn på tilbudet, men Oslosøkere har forrang.

Tilbudet Utenlandsklassen startet opp allerede i 1996 og var da et samarbeid mellom Sogn vgs. og Bournemouth & Poole College. Kuben vgs. overtok programmet høsten 2013. Programmet og opplegget rundt elevene er dermed meget godt innarbeidet fra vår side

Skoleåret

Utenlandsklassen starter skoleåret på Kuben vgs, og drar til utlandet i begynnelsen av september. Skoleåret i utlandet varer frem til midten av mai, da elevene returnerer til Oslo og Kuben vgs. og gjør ferdig skoleår og eksamener her. Elevene kommer hjem på juleferie, og kan også reise hjem i andre ferier om ønskelig. 

Bolig

Elevene bor to eller tre sammen hos lokale vertsfamilier. Det er colleget som har ansvaret for å velge ut disse familiene, og for å følge de opp.

Oppfølgning

Klassen vil ha 'skyggelærere' ved Kuben vgs. som følger med på hvordan elevene har det sosialt og hvordan de gjør det faglig. De følger elevene over i september, og vil komme på besøk noen ganger utover skoleåret. I mai vil det bli høytidelig avslutning ved colleget hvor de norske lærerne og andre representanter fra Kuben vgs. er til stede. Dagen etter flyr elevene sammen med Kubenansatte hjem til Oslo. 

Kostnader og stipend

Studieåret vil være godkjent av NOKUT og støttet av Lånekassen, og alle elever skal søke om stipend derfra. Alle søkere vil motta reisestipend, utstyrsstipend og borteboerstipend på til sammen cirka kr 50 000. I tillegg vil elevene motta skolepengestipend som dekker 85 % av selve skolepengene (det man betaler skolen for å få undervisning). Det finnes også et grunnstipend, men dette er behovsprøvd (dvs at det er avhengig av foresattes inntekt) og kun de med lav inntekt vil motta dette.

Betaling for skoleåret 2019-20 var kr 98 000, og stipendene elevene mottok var på tilsammen cirka kr 93 000. Mellomlegget elevene/foresatte måtte dekke selv er altså lav. Betalingen dekker skolepenger, to tur-retur-billetter med fly fra Oslo til utdanningsstedet, og opphold hos lokal vertsfamilie med to/tre måltider om dagen.

Informasjon

Alle Vg1 elektroelever får informasjon om tilbudet, enten iform av besøk fra Kuben og partnerskolen, eller skriftlig informasjon.

Ta gjerne kontakt med internasjonal koordinator på e-post om du vil vite mer: kristin.skare@osloskolen.no