Vg2 data og elektronikk i England KANSELLERES 2021-22

Årets Englandsklasse på Farewell Ceremony

FØLGENDE TEKST BESKRIVER TILBUDET SLIK DET HAR VÆRT.

På Kuben kan man ta vanligvis vg2 data og elektronikk ved Bournemouth & Poole College (BPC) som ligger i Sør-England. Klassen følger norske læreplaner og tar norsk eksamen etter hjemkomst, slik at man etter endt og bestått vg2 ved BPC, på vanlig vis kan gå videre til vg3. Dette tilbudet er åpent for elever fra alle vg1 elektroklasser i Oslo. Det vil si at også elever fra Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad og Ullern er velkomne til å søke. Kuben har også inngått en avtale med Rud vgs i Akershus, og elever derfra kan også søke seg inn på tilbudet.

Skoleåret

Englandsklassen starter skoleåret på Kuben vgs, og drar over til Bournemouth og Poole i begynnelsen av september. Skoleåret på BPC varer frem til midten av mai, når elevene returnerer til Oslo og Kuben vgs. og de gjør ferdig skoleår og eksamener her. BPC er et stort college med flere campuser både i Bournemouth og Poole. Vg2 data og elektronikk går på North Road Campus i Poole som ble pusset opp skoleåret 2012/13. Dette tilbudet startet opp allerede i 1996 og var da et samarbeid mellom Sogn vgs. og BPC. Kuben vgs. overtok programmet høsten 2013. Programmet og opplegget rundt elevene er dermed meget godt innarbeidet både fra norsk og engelsk side.

Bolig

Elevene bor to eller tre sammen hos engelske vertsfamilier. Det er Student Accommodation ved BPC som er ansvarlige for å velge ut disse familiene, og for å følge de opp.

Oppfølgning

Klassen har 'skyggelærere' ved Kuben vgs. som følger med på hvordan elevene har det sosialt og hvordan de gjør det faglig. De følger elevene over i september, og kommer på besøk for å gjennomføre elevsamtaler i november og prøveeksamener i januar. I mai er det høytidelig avslutning i Bournemouth hvor de norske lærerne og andre representanter fra Kuben vgs. er til stede. Dagen etter flyr elevene med Kubenansatte hjem til Oslo. 

Kostnader og stipend

Egenandelen for oppholdet for skoleåret 2019-20 satt til kr 98 000,- for hver elev. Studieåret er støttet av Lånekassen og alle elever bør søke om stipend derfra. Alle søkere vil motta reisestipend, utstyrsstipend og borteboerstipend på til sammen cirka kr 50 000. I tillegg vil elevene motta stipend til å dekke skolepenger. Dette vil være 85 % av skolepengene, og vil for inneværende år utgjøre cirka kr 45 000. Det finnes også et grunnstipend, og dette er behovsprøvd (dvs at det er avhengig av foresattes inntekt og kun de med lavere inntekt vil motta dette).

Egenandelen dekker skolepenger, to tur-retur-billetter med fly fra Oslo til Heathrow, og opphold hos engelsk vertsfamilie med to/tre måltider om dagen.

Alle Vg1 elektroelever får informasjon om tilbudet, enten iform av besøk fra Kuben og partnerskolen, eller skriftlig informasjon.

Ta gjerne kontakt med internasjonal koordinator på e-post om du vil vite mer: kristin.skare@ude.oslo.kommune.no