Vg2 data og elektronikk i England

2DEB med klassekontakt Peter Deacon til venstre og lærer Bob Averill til høyre

På Kuben kan man ta vg2 data og elektronikk ved Bournemouth & Poole College (BPC) som ligger i Sør-England. Klassen følger norske læreplaner og tar norsk eksamen etter hjemkomst, slik at man etter endt og bestått vg2 ved BPC, på vanlig vis kan gå videre til vg3. Dette tilbudet er åpent for elever fra alle vg1 elektroklasser i Oslo. Det vil si at også elever fra Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad og Ullern er velkomne til å søke.

Skoleåret

Englandsklassen starter skoleåret på Kuben vgs, og drar over til Bournemouth og Poole i begynnelsen av september. Skoleåret på BPC varer frem til midten av mai, når elevene returnerer til Oslo og Kuben vgs. og de gjør ferdig skoleår og eksamener her. BPC er et stort college med flere campuser både i Bournemouth og Poole. Vg2 data og elektronikk går på North Road Campus i Poole som ble pusset opp skoleåret 2012/13. Dette tilbudet startet opp allerede i 1996 og var da et samarbeid mellom Sogn vgs. og BPC. Kuben vgs. overtok programmet høsten 2013. Programmet og opplegget rundt elevene er dermed meget godt innarbeidet både fra norsk og engelsk side.

Bolig

Elevene bor to eller tre sammen hos engelske vertsfamilier. Det er Student Accommodation ved BPC som er ansvarlige for å velge ut disse familiene, og for å følge de opp.

Oppfølgning

Klassen har 'skyggelærere' ved Kuben vgs. som følger med på hvordan elevene har det sosialt og hvordan de gjør det faglig. De følger elevene over i september, og kommer på besøk for å gjennomføre elevsamtaler i november og prøveeksamener i januar. I mai er det høytidelig avslutning i Bournemouth hvor de norske lærerne og andre representanter fra Kuben vgs. er til stede. Dagen etter flyr elevene med Kubenansatte hjem til Oslo. 

Kostnader og stipend

Egenandelen for oppholdet er fra høsten 2016 satt til kr 70 000,- for hver elev. Studieåret er støttet av Lånekassen og alle elever bør søke om stipend derfra. Alle søkere vil motta reisestipend, utstyrsstipend og borteboerstipend på til sammen cirka kr 49 000. Det finnes også et grunnstipend, og dette er behovsprøvd (dvs at det er avhengig av foresattes inntekt og kun de med lavere inntekt vil motta dette). Egenandelen dekker skolepenger, to tur-retur-billetter med fly fra Oslo til Heathrow, og opphold hos engelsk vertsfamilie med to/tre måltider om dagen.

Internasjonal koordinator ved Kuben vgs. vil i februar komme rundt til alle vg1 elektroklasser på Kuben vgs. for å informere om tilbudet. Det vil også bli gitt informasjon om tilbudet til alle andre vg1 elektroelever i Oslo.

Ta gjerne kontakt med internasjonal koordinator på e-post om du vil vite mer: kristin.skare@ude.oslo.kommune.no