Kuben e-læring, informasjon for elever og foresatte

Kubenfinger

Vi har fullført 3 uker med Kuben e-læring og tar imot en velfortjent påskeferie. Neste uke, i påskeferien, vil vi få vite om skolen åpner 15. april eller holder stengt lenger. Vi er alle spente på beslutningen. Dersom vi må videreføre Kuben e-læring via fjernundervisning er vi godt forberedt på det. Elever og lærere har funnet gode arbeidsmåter og kommunikasjonsformer.

Per i dag 3. april har Kuben 15 ansatte i karantene og ingen ansatte med påvist covid-19. Så langt har vi heller ikke fått rapporter på elever med positive prøver. Vi krysser fingrene for at situasjonen for våre nærmeste holder seg, og at Kuben fortsetter å levere god undervisning og elevstøtte.

Avdelingene våre har funnet flotte løsninger som passer det enkelte program. Nederst på siden finner dere informasjon fra den enkelte avdeling. Skroll til den avdelingen du vil lese mer om. En opplæringsvideo for bruk av Teams finner du helst nederst.

Tilbakemeldingene fra elevene på undervisningen er positive. Elevene sier at lærerne treffer godt med konkrete og varierte arbeidsoppgaver, og med balanse i arbeidsbelastning og innleveringer. Husk retningslinjene for korrekt kildebruk for å unngå plagiering (se elevboka s. 56-57 – digital versjon ligger her på nettsidene til Kuben). Samtidig sier dere at dere savner det sosiale møtestedet som skolen er. Det forstår vi godt. Vi savner også å ha elevene våre på skolen, men enn så lenge må vi gjøre det beste ut av denne situasjonen.

Etter påske vil vi få vite hva som skjer med muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Siden skriftlig eksamen er avlyst får vi mer tid til å gjøre gode sluttvurderinger i fagene, det ser vi positivt på. Vi vil komme tilbake med plan for heldagsprøver. Andre større vurderingssituasjoner vil bli kommunisert fra faglærerne.

Det er viktig at elevene fortsetter å delta i Kuben e-læring og bruker tiden godt til læring og faglig utvikling. En god utdanning og et trygt, fremtidig yrke er det viktigste målet med opplæringen. Det kan være nyttig å prate om dette når døgnrytmen snus og oppfølging av skole blir vanskeligere å prioritere. Påskeferien er en flott tid å hente overskudd og hvile ut, men vi nevner at ferien også kan virke mot sin hensikt. Prøv å holde på gode vaner også gjennom ferien. Stå opp til faste tider, kom deg ut og vær aktiv i løpet av dagen, les litt hver dag – gjerne en bok, og tenk på at du skal stå klar til innspurten av skoleåret fra 15. april.

Vi er her for elevene!

De elevene som sliter med å finne motivasjon til å koble seg på og delta arbeider vi målrettet med å fange opp. Vårt oppdrag er å forsøke å hjelpe dere tilbake på sporet og legge til rette for lærling og nye vurderingssituasjoner. Det er viktig at denne perioden med hjemmeundervisning ikke medfører manglende vurderingsgrunnlag i enkelte fag. Derfor er det viktig at elevene tar godt vare på tilbudene de vil få fra skolen.

Elever som opplever manglende kontakt med skolens lærere må melde fra til rådgiver så fort som mulig. Kontaktinformasjon til rådgiverne finner dere på skolens hjemmesider.

Kontakttelefonen "KubenCall" - 948 49 587 – vil være aktiv hele påsken for alle dere som ønsker en prat med en våre flotte medarbeidere i Elevrettede tjenester. Instaprofilen @etkuben kan også være fin å følge med på.

På hjemmesiden vil vi holde dere løpende oppdatert på nyheter, relevante retningslinjer og rutiner som kommer fra myndigheter og skoleeier. Følg med på myndighetenes helseråd, vaske hendene jevnlig, unngå tett kontakt med andre og grupper på mer enn fem personer.

Følg oss også på Facebook: #kubenvgs

Jeg ønsker dere alle en god og fredelig påske.

Ta godt vare på hverandre og dere selv. Vi sees snart!

Mvh rektor

Informasjon knyttet til det enkelte utdanningsprogram

Studiespesialisering og påbygg (ST)

Alle elever skal jobbe etter tilnærmet vanlig timeplan, men vi tilpasser til ny situasjon. Vi forstår at det kan være mer krevende når elevene i større grad må finne fagstoff og sette dette sammen på egenhånd. Kontaktlærer og faglærere legger ut alt av planer, oppgaver og innleveringer på Its. I all hovedsak skal elevene jobbe med det faget som står på timeplanen til enhver tid. Mange lærere vil i tillegg invitere elevene inn til undervisningsøkter "live" i programmet Teams. Her kan lærer snakke direkte med hver enkelt, eller til en gruppe av elever. Lærerne gir elevene beskjed om når de er tilgjengelige for veiledning eller når det kjøres "live" undervisning.

Vurderinger vil også bli avholdt i denne perioden og må gjennomføres etter beskjed fra faglærer. Det er svært viktig at elevene følger opp arbeidet for å få gjennomført skoleåret på en god måte. Vi vet nå at skriftlig eksamen er avlyst. Muntlig eksamen vil vi få mer informasjon om rett over påske. Heldagsprøver som står på planen mens skolen fortsatt er stengt, blir gjennomført hjemme. Det vil være noe ulik gjennomføring fra fag til fag, men elevene vil ha en innlevering eller en muntlig vurdering den dagen heldagsprøve i deres fag står på timeplanen. Standpunktkarakteren vil i flere fag bli eneste tellende karakter. Dermed er elevenes læringsaktivitet og læringsutvikling i denne perioden sentral for lærers vurdering av elevenes helhetlige kompetanse ved avslutningen av skoleåret. Dersom elevene har spørsmål til oppgavene de skal gjøre, tar de kontakt med faglærer eller kontaktlærer. Ikke nøl med å ta kontakt!

Dersom dere foresatte har spørsmål, kan dere ta kontakt med kontaktlærer eller avdelingsleder.

Elever som mangler PC eller bøker må kontakte skolen snarest.

Det er viktig at vi alle forsøker å holder en normal arbeids- og studierytme i denne perioden. Hjelp hverandre med det. Her kan også foresatte hjelpe til med å lage en god dagsplan sammen med elevene. Husk fysisk aktivitet.

Elektrofag (EL)

Kontaktlærerne har opprettet konkrete planer som du finner her: ny timeplan for når elevene er forventet å delta i nettundervisning. Nettøktene er obligatoriske og lærerne fører logg over hvilke elever som deltar. Den nye timeplanen består av faste nettøkter, tid til å arbeide med oppgaver og egen lesetid. I den faste tiden vil lærer være tilgjengelig for eleven for dialog, spørsmål mv.

Læremateriale (oppgaver, videoer, mv) legges i Its som er primærløsning som alle lærere skal bruke. Elevene er også på Microsoft-Teams. Dette er en langt mer stabil platform som har bedre kommunikasjonsmuligheter for lærere og elever.  Alle klasser er nå i gang med dette. Det er en egen teamsgruppe som heter "Thomas sitt Hjørne", hvor elever kan be om ekstra hjelp (faglig støtte). Ta kontakt direkte i denne Teamsgruppen eller via kontaktlærer om eleven trenger ekstra støtte i programfagene.

Minoritetsspråklig opplæring (MO)

Ukeplaner og undervisningsopplegg for hver klasse legges ut på Its.

Elevene kommuniserer med kontaktlærer via mail, telefon eller apper.

Alle elever som ikke selv har tilgang til PC hjemme, har lånt PC fra skolen.

Elever eller foresatte kan henvende seg til kontaktlærer ved behov på e-post eller telefon. Elevene har fått kontaktinformasjon til lærerne.

Dersom elever har behov for å hente noe på skolen, kan de ta kontakt med avdelingsleder for avtale. Telefon: 97 65 73 54 eller 92 06 26 53.

Design og  håndverk (DH)

Til undervisning med læringsaktiviteter bruker vi Its og LAB (for frisørfag). Vi følger opp og har kontakt med elevene gjennom Microsoft Teams. Vi anstrenger oss for å la elevene lære mest mulig praktisk og å tilpasse arbeidsmengden mellom teori/praksis og fellesfag.

Kontaktærer tar kontakt med hjemmet dersom vi mister kontakt med eleven.

Elevene får ukeplan fra sin kontaktlærer som blir gjennomgått i klassesamtale. Elevene arbeider også sammen med sin læringsmakker.

Kontaktlærere og rådgivere er tilgjengelige som tidligere på mobil eller sosiale medier.

Helse- og oppvekstfag (HO)

Til undervisning med læringsaktiviteter bruker vi Its. Vi følger opp og har kontakt med elevene gjennom Microsoft Teams. Vi anstrenger oss for å la elevene lære mest mulig praktisk og tilpasse arbeidsmengden mellom teori/praksis og fellesfag.

Kontaktærer tar kontakt med hjemmet dersom vi ikke ser eller hører noe til eleven.

Elevene får ukeplan fra sin kontaktlærer som blir gjennomgått i klassesamtale. Elevene arbeider også sammen med sin læringsmakker.

Kontaktlærere og rådgivere er tilgjengelige som tidligere på mobil eller sosiale medier.

Voksne elever (fra Oslo VO)

Alle de voksne elevene på utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsfag har direkte kontakt med sine respektive kontaktlærere som har egne opplegg for elevene kommunisert via Its, Skype, Teams og telefon.

Bygg- og anleggsteknikk (BA) og Teknikk og industriell produksjon (TIP)

For både TIP og BA gjennomføres den nettbaserte opplæringen primært gjennom oppgaver via Its, med tilbud om veiledning/kommunikasjon med faglærer og frister for innlevering.

På vg1 TIP bruker vi den digitale Industrihåndboka. Den dekker teoridelen av fagene.

I programfagene jobber 2KEA via læringsplattformen I-fag, 2KTA-B jobber via Studieboka, i fellesfagene bruker de Its.

Oppfølgingstjenesten (OT) og Fundament

Kontaktlærere og miljøarbeidere holder tett kontakt med alle elever og foresatte. 

Elevene har mottatt arbeidsplan for neste uke som ligger på Its. Kontaktlærere og faglærere er tilgjengelig for samtaler i arbeidstiden.

Miljøarbeidere er tilgjengelig for samtaler gjennom hele uken. Ta kontakt for både faglige og sosiale spørsmål eller bekymringer.

OT:

  • Øyvind Mettenes: mobil 993 06 236| oyvind.Mettenes@ude.oslo.kommune.no
  • Ida Engelstad: mobil 970 72 748 | Ida.Engelstad@ude.oslo.kommune.no
  • Marianne Rogneby: mobil 902 38 694 | maroa097@osloskolen.no

Fundament:

  • Mari Flyen: mobil 938 15 211 | masna002@osloskolen.no
  • Ida Engelstad: mobil 970 72 748 | ida.Engelstad@ude.oslo.kommune.no
  • Line Bustad: mobil 957 31 884 | line.Tollefsen.Bustad@ude.oslo.kommune.no

IKT-servicefag

Elevene på IKT-servicefag får i denne perioden  undervisning på følgende måte:

Vi bruker Discord til å snakke med elevene. Discord er et chatteprogram der vi kan snakke sammen både med tekst og lydsamtaler, samt dele skjerm. Alle elevene har Discord installert, dette er et program vi bruker hver dag. I dette programmet kan vi snakke med elevene i grupper eller en til en.  I fellesfagene brukes ITs. 

Vi har gjennomført et prosjekt de siste ukene. Elevene har valgt seg en prosjektoppgave som de jobber med i IKT-fagene. Prosjektoppgaven er tverrfaglig mellom alle programfagene, derfor dekker denne planen alle IKT-timer. I prosjektet har alle elever fått tildelt en veileder som følger opp deres prosjektarbeid. Det er også veilederen som vurderer prosjektarbeidet. Vi gjennomførte prøveeksamen på nett i u14.  I tilfelle at skolen forblir stengt også etter påske vil vi u16-u17 ha ukesoppgaver som blir fulgt opp med forelesninger og veiledning på nett.  

Skoledagen med hjemmearbeid i programfagene ser slik ut:

  • 09:00 Oppmøte i veileder sin stemmekanal på Discord.
  • 09:30 – 12:00 Egenarbeid med prosjektet. Veileder er tilgjengelig på Discord.
  • 12:00 Oppmøte i veileder sin stemmekanal på Discord

 

Opplæringsvideo i Teams, for elever og foreldre: