Velkommen tilbake – trinnvis og delvis!

ST-elever på Kuben

Online fjernundervisning med Kuben e-læring skal fortsette for elever som ikke er på skolen, via Its, Teams og de plattformene som lærer og elever har blitt enige om å bruke. Noen elever kan oppleve at lærer ikke er like tilgjengelig på e-læring nå som de også skal være på Kuben og undervise i klasserom igjen. Den enkelte lærer vil informere om dette.

Kuben er stor, men ikke så stor at vi kan ha alle elever tilbake samtidig, med 1 meter avstand mellom alle elever. Vi har derfor satt et tak på maksimalt 1/3 av elevene tilstede på Kuben per dag.

Vi må ha litt kortere skoledager på Kuben enn vanlig av flere grunner. En grunn er at barnehagenes åpningstid er kortere, og våre lærere må ha mulighet til å levere og hente. Vi ønsker også å unngå oppstart for store elevgrupper samtidig med morgenrush på offentlig transport.

Mangfoldet i Kubens tilbud gjør at vi må planlegge ulikt mellom avdelingene og utdanningsprogrammene. Derfor vil vi sende ut egen informasjon til de enkelte elevgruppene. Dette kommer som skolemelding, SMS eller melding i Teams, alt etter hva den enkelte avdeling har erfaring fungerer best i denne perioden.

Studiespesialisering

Studiespesialisering vil begynne mandag 11. mai med å invitere Vg3 tilbake. Så blir det Vg2 på tirsdag og Vg1 på onsdag. Skoledagene til ST vil vare fra 9.30 til 15.00 (slutter klokken 14.00 på tirsdager).

MO

Avdeling MO vi ha sin oppstart på skolen fra onsdag 13. mai. Også der må vi begrense antall elever per dag til maksimalt 1/3, og dermed planlegges det kombinasjon av klasserom og e-læring i løpet av uken. Elevene vil få beskjed om møtetider.

Yrkesfag

Yrkesfagene på Vg2 og Vg3 er allerede i gang, men vi vil invitere Vg1 tilbake til skolen utover i uken. Når det gjelder fellesfagene vil vi prioritere naturfag for Vg1, som er avsluttende fag, og engelsk for Vg2, som er det faget vi har identifisert til å ha størst behov. For at vi skal klare å utnytte verkstedene vårt vil oppmøtetidene for yrkesfag strekke seg fra 8.00 til 16.00. Elevene vil ha kortere skoledager innenfor disse møtetidene.

Foreløpig standpunktkarakter

Nesten* alle eksamener er avlyst denne våren. Avlyst eksamen vil ikke påvirke vitnemålene til elevene. Elevenes standpunktkarakterer blir stående alene. Fra i dag skal elevene kunne se sine foreløpige standpunktkarakterer i egen kolonne i Its. Vi oppfordrer alle elever som har spørsmål om vurderingen om at ta dette opp med sin faglærer så tidlig som mulig. Samtalen gir god anledning til å avklare vurderingsgrunnlaget og bli enige om vekstpunkter for elever som har ambisjoner om styrke sin karakter frem mot 12. juni.

* Vg3 elektrofag skal fremdeles ha eksamen.

Smittevern

Når elevene kommer inn på mandag vil lærer gå igjennom rutinene våre for smittevern. Vi har laget en forenklet versjon av veilederen for gjennomføring etter smittevernreglene, som jeg klipper inn her.

Les Utdanningsdirektoratets veileder her.

Veileder smittevern for elever

 1. Hvis du er syk skal du ikke komme på skolen
 2. Elever i karantene eller i risikogruppe dokumentert med legeerklæring, holder seg hjemme og fortsetter med digital undervisning
 3. Vask hender grundig og ofte, og hold avstand til andre, minimum 1 meter
 4. Ikke del skrivesaker, skolebøker, arbeidsverktøy, PC, osv. med andre
 5. Hvis du blir syk på skolen skal du holde avstand fra andre og kontakte lærer som vil isolere deg frem til skolen får ordnet transport hjem
 6. Munnbind er tilgjengelig og kan brukes av de som ønsker
 7. Kom til skolen ferdig skiftet i arbeidsklær dersom det er mulig
 8. Skolens kantine er åpen og serverer etter smittervernreglene, men vi anbefaler likevel elevene å ta med niste og drikke hjemmefra
 9. Hold deg til samme gruppe elever og ansatte i faste verksteder og klasserom gjennom dagen
 10. Begrens bruk av offentlig transport

Renholdsrutiner

 1. Alle kontaktflater rengjøres før og etter undervisningsøktene
 2. Renholdsbyrå utfører forsterket renhold gjennom dagen på toaletter, dører etc.
 3. Lærere/elever rengjør verktøy, utstyr, pulter og bord før og mellom undervisningsøktene i verkstedene
 4. Rengjøringsmidler, munnbind og håndsprit er tilgjengelig for elever og ansatte
 5. Utstyr og berøringsflater skal rengjøres etter bruk

Vi er her for elevene!

De elevene som sliter med å finne motivasjon til å koble seg på og delta arbeider vi målrettet med å fange opp. Vårt oppdrag er å forsøke å hjelpe dere tilbake på sporet og legge til rette for lærling og nye vurderingssituasjoner. Det er viktig at denne perioden ikke medfører manglende vurderingsgrunnlag i enkelte fag. Derfor er det viktig at elevene tar godt vare på tilbudene de vil få fra skolen.

Elever som opplever manglende kontakt med skolens lærere må melde fra til rådgiver så fort som mulig. Kontaktinformasjon til rådgiverne og helsesykepleierne finner dere på skolens nettsider.

Trygghetstelefonen "KubenCall" " - 948 49 587 – er aktiv og tilgjengelig alle dere som ønsker en prat med en våre flotte medarbeidere i Elevrettede tjenester. Instaprofilene @kubenvgs og @etkuben kan også være fine å følge med på.

Vi vil holde dere løpende oppdatert på nyheter, relevante retningslinjer og rutiner som kommer fra myndigheter og skoleeier. Følg med på myndighetenes helseråd, vaske hendene jevnlig, unngå tett kontakt med andre og grupper på mer enn fem personer.

Følg oss også på Facebook: #kubenvgs

Ta godt vare på hverandre og dere selv!

Hilsen rektor