Tildeling av Benjaminprisen

Elevrådsleder Isha Yassir, rektor Kjell Ove Hauge, statssekretær Rikke Høistad Sjøberg og jurymedlem Einar Ove Standa

Kuben vgs ble tildelt Benjaminprisen 2018 for sitt helhetlige arbeid mot rasisme og diskriminering.

Under en flott seremoni i foajeen på Kuben, med juryen, ordfører, byråd, statssekretær og etter hvert statsråd til stede, sammen med elever og ansatte, fikk Kuben vgs tildelt beviset på at vi gjør mye riktig i vårt arbeid for og med elever og ungdom.

Kuben har allerede en Benjaminpris som ble tildelt Sogn vgs for nøyaktig 10 år siden, i 2008. Det var derfor ekstra flott å få tildelt Benjaminprisen for 2018. Disse to prisene skal henge ved siden av hverandre og viser at Kuben er en skole som jobber kontinuerlig mot rasisme og fremmedgjøring, for økt toleranse og elevmedvirkning.

Nettopp dette at Kuben jobber langsiktig og helhetlig, og at elevmedvirkningen står sterkt, er noe som ble trukket frem av juryen og av andre talere, deriblant elevrådsleder Isha Yassir – Vi i elevrådet føler oss som en utvidet del av ledelsen.

En stolt rektor takket for prisen og sa blant annet at det Benjaminprisen står for er noe av grunnverdiene i hvordan Kuben jobber sammen med elevene.

Tro mot skolens kultur skal elevene være med og bestemme hvordan prispengene på kr 250 000 skal brukes.

Benjaminprislogo

Isha Yassir, Kjell Ove Hauge, Alida D’Agostino og Agathe Waage
Elev Julie
Ordfører Marianne Borgen overreker en gave til elevrådsleder Isha
Elev Victoria