Takk for besøket!

Åpen dag kuben 2018

Engasjerte elever og ansatte tok seg av de besøkende både nede i glassgaten og på de forskjellige avdelingene oppover i etasjene.

Presentasjonene om Kubens unike utdanningsløp; Teknologilinja, Robotikklinja, YSK, internasjonale prosjekter med blant annet Englandsklassen på elektro, opplevde alle stor pågang fra interesserte søkere med foreldre og foresatte.

Takk til alle ansatte og elever som sammen stilte i stand en flott Åpen Dag på Kuben!