Sommerhilsen fra Kubens ledelse

Ledergruppa på Kuben vgs

Vi tar ferie med visshet om at vi nok en gang har levert svært gode resultater for våre elever og at vi stadig styrker det gode skolemiljøet på Kuben.

Kuben vil være bemannet gjennom sommeren fra 9.00 til 13.00 hver dag, men vi anbefaler e-post til Kubens postmottak hvis du har noen spørsmål: postmottak@ude.oslo.kommune.no (husk å merke med Kuben vgs)

Eventuell kontakt med rektor eller andre i ledelsen er enklest via telefon eller SMS siden e-post bare blir lest sporadisk.

Kubens ledelse, rådgivere og administrasjonen for øvrig, er tilbake på jobb fra mandag 5. august. 

Lærerne har sin planuke fra mandag 12. august.

Kuben inviterer til foreldremøte for Vg1 torsdag 15. august fra 18.00 til 20.00. Mer informasjon kommer.

Kubens elever skal ha første skoledag mandag 19. august etter følgende oppsett:

Kl. 9.00: Alle klasser Vg3

Kl. 9.30: Alle klasser Vg2

Kl. 10.00: Alle klasser Vg1 og forberedende (FVG)

Med vennlig hilsen

Kubens ledelse