Skolevalget på Kuben er klart!

bilde skolevalg 2017

Skolevalget på Kuben inleddes med en livlig debatt i sentralen som ble sendt direkete på facebook.  Du kan se opptak fra debatten på Kubens youtubekanal: https://www.youtube.com/user/kubenvgs

Resultatene fra valget er tilgjengelige via samfunnsveven:

http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/skole/10866