Hovedseksjon

Robotikk med studiekompetanse

Robotikklinja starter på Kuben

Tilbudet får navnet 3-årig automatisering og robotikk med studiekompetanse.

Kuben har brukt nær 2 år på å utvikle et nytt 3-åring konsept for elever som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Tilbudet åpner alle dører for elevene. Elevene får studiekompetanse med full realfagsfordypning som kvalifiserer til teknologiske studier ved høyskole og universitet, men også til de fleste andre studier. I tillegg får elevene yrkeskompetanse innen elektro, automatisering og robotikk, noe som åpner for mulighet til å søke Vg3 automatisering mot læretid og fagbrev.

Kort om hvordan du kan søke:

  • Søk gjennom VIGO – under fagnavnet 3-årig automatisering med studiekompetanse

  • Søknadsfristen er 1. mars

  • Vi tar årlig opp 16 elever

  • Vi anbefaler karakteren 4 eller bedre i matematikk

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon om tilbudet under Fagtilbud her på hjemmesiden vår. Du kan også ta kontakt med:

Bjørnar Valstad, avdelingsleder elektro

E-post: bjornar.valstad@ude.oslo.kommune.no

Mobil: 932 58 318

Camilla Hauren Leirvik, assisterende rektor yrkesfag

E-post: camilla.hauren.leirvik@ude.oslo.kommune.no