Ny e-post og postadresse

Fra og med tirsdag 11. september 2018 får alle videregående skoler i Oslo ny e-postadresse og ny postadresse:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Kuben vgs
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo