Læretid i Spania!

Tidligere Kubenelev Umar med sin spanske sjef (t.v.) og kollega (t.h.)

I høst er det 5 lærlinger fra Oslo og Akershus som har deler av læretiden sin i spanske barnehager og barneskoler. Det har aldri vært så mange ute før, og det er veldig hyggelig at alle fem er tidligere Kubenelever! Nasrin, Hanan, Umar, Sinia og Imen gikk alle på Vg2 barne- og ungdomsfag på Kuben vgs skoleåret 2016/17. Nasrin var en av elevene som ble plukket ut til å delta på Kubens prosjekt i Spania, og hun tilbragte 4 uker i en barnehage på sørkysten våren 2017. Dette ga tydelig mersmak, så hun og flere av kullkameratene har benyttet seg av muligheten til å ta deler av læretiden ute.

Nasrin, Sinia og Hanan er utplassert i Sevilla, mens Umar og Imen jobber i Jerez Del La Frontera. De tre månendene praksisen har vart er snart over, og alle fem returnerer til Oslo for å gjøre ferdig læretiden i sine vanlige barnehager og skoler i Oslo. Her er en lenke til Kubens Facebookside hvor du kan se en kort video av Umar som er utplassert i en barneskole.

Tidligere Kubenelev Sarmila som gikk på helsearbeiderfaget og deltok i Spaniaprosjektet i 2015/16 , tok deler av sin læretid ved et sykehjem i i Hellas. Det er masse muligheter der ute!

Nasrin med sin lokale sjef Carmen, Johanne og Marianne fra utdanningsetaten i Oslo

Disse utplasseringene er mulige fordi man gjennom Erasmus+ prosjekter får EU-midler til å dekke utgiftene til reise og opphold. Kuben søker hvert år om slike midler, og sender i tillegg til barne- og ungdomsfagelever til Spania eller London, også helsearbeiderfagelever til Spania og frisørelever til Brighton. Kuben har også andre prosjekter på gang og håper å kunne tilby flere elever på Vg1 og Vg2 neste år et opphold i et annet europeisk land.

Det at man også kan søke om midler til å ta deler av læretiden ute, har vært relativt ukjent for mange, men det er nå flere som oppdager hvilken flott mulighet dette er.

Kuben oppfordrer flere lærlinger, både tidligere Kubenelever og andre, om å komme seg ut i deler av læretiden. Det er en kjempeopplevelse som styrker både faglig læring og modenhet! Vi tror at de fem tidligere Kubenelevene vil ha stor nytte av sin opplevelse både opp mot fagprøven og når de skal ut å jobbe i etterkant.