Kuben er på rødt Koronanivå

Oslo kommune

Kuben vil fra mandag 9. november være i tiltakskategori rød. Vi stenger ikke skolen, men vi vil rullere mellom undervisning på skolen og bruk av hjemmeskole.

Alle elever vil få egen melding om hvilke endringer som vil gjelde for den aktuelle avdeling, men her gir vi en gjennomgang av de overordnede rammene:

Studiespesialisering vil følge timeplanen, men halvere klassene slik at halvparten følger undervisningen hjemmefra, men andre halvpart er på skolen. Dette iverksettes fra onsdag, og alle elever vil få beskjed om når de skal være hvor.

For yrkesfagene har praktisk undervisning prioritet. Størrelse på verkstedene varierer og legger føringer for hvordan vi deler og organiserer. En god del elever skal ha praksis i bedrifter neste uke. Her må vi få takke næringsliv og kommunale etater som er fantastiske, tar imot elevene våre og legge til rette for at de får en flott yrkesforberedende utdannelse!

Elever som ikke er i praksis møter til timeplanlagt tid mandag 9. nov. og vil få informasjon om organiseringen fremover. Elektrofag er den avdelingen som har minst verkstedsplass per elev og krever at vi reduserer tilstedeværelse til ca 50% på skole og 50% hjemme. Informasjon vil komme fra avdelingen til de det gjelder. IM har derimot forholdsvis store verksteder og vil i stor grad kunne gjennomføre undervisning på skolen.

De mer spesialiserte tilbudene våre som dobbelkompetanseløpene YSK og kombinasjonstilbudet robotikklinja, vil ha lokale løsninger.

Forberedende (FVG) vil begynne hjemme på mandag og justere opplegget sammen med elevene utover uken.

Oppfølgingstjenesten (OT) utarbeider egne planer som vil ivareta elevene på en god måte. Minoritetsspråklig opplæring (MO) på avdeling Ullevål har allerede laget en rullering på skole- og hjemmeundervisning som videreføres innenfor tiltaksnivå rødt.

Deltakelse og fravær

Elevene på hjemmeundervisning er forventet å logge seg på Teams til avtalt tid og delta i den undervisningen som gis i de ulike fagene. Vi registrerer deltakelse og vil kontakte elever og foresatte til de vi savner, så tidlig som mulig.

10%-regelen gjelder ikke dette skoleåret, men eleven er fortsatt forventet å vise aktiv deltakelse i alle former for undervisning

Selv om de nye retningslinjene er innført med 3 ukers varighet, planlegger vi for at dette vil vare frem til jul. Dersom byrådet reduserer til gult nivå vil vi komme med ny beskjed.

Ta godt vare på hverandre og dere selv!

Hilsen rektor