Kubenprisen 2019 er tildelt...

Direktør Remi Pettersen, Kubens fagpris Cathrine Helmen Svendsen (3HYSK), Kubens entreprenør Halvor Lunde (4BYSK), Kubens brobygger Isha Yassir (3PBA), Kubens rakett Oliver Breines (1HOA) og rektor Kjell Ove Hauge

Blant mange gode nominasjoner fra elever, lærere, ledere og eksterne partnere ble til slutt fire verdige vinnere kåret av juryen: Kubens fagpris gikk til Cathrine Helmen Svendsen (3HYSK), Kubens entreprenør ble Halvor Lunde (4BYSK), Kubens brobygger er tidligere elevrådsleder Isha Yassir (3PBA), og Kubens rakett Oliver Breines (1HOA). 

Her er juryens begrunnelse:

Kubens fagpris 2019: Cathrine Helmen Svendsen, 3HYSK

Cathrine har utmerket seg med et eksepsjonelt skolefaglig og yrkesfaglig fokus. Hun har en unik tilegnelse av ferdigheter i et komprimert utdannelsesløp. Hun har evnen til å holde helhetlig oversikt, som sammen med hennes trygge, rolige fremtoning, smitter over på medelever og løfter læringsmiljøet i klassen. Cathrine har hatt en sentral rolle i ungdomsbedriftene AidLadies og KubenStrikk, og besitter høy kompetanse innen velferdsteknologi. Hun har vært en aktiv ambassadør for både Kuben og arbeidsgiver, bydel Vestre Aker, sist under Helsedirektoratets konferanse. 

Kubens brobyggerIsha Yassir, 3PBA

Isha har vært en inkluderende elevrådsleder som har løftet frem elevstemmen fra yrkesfagsperspektivet. På denne måten fremstår Isha som en brobygger etter Kubens hjerte. Hun har representert skolen i en rekke eksterne oppdrag og utmerket seg spesielt i forbindelse med tildelingen av Benjaminprisen. Isha er god til å lytte og har vært dyktig på å gi medlemmene i styret ansvar og innflytelse. Samtidig har hun stått i sine avgjørelser og vist utholdenhet i sitt arbeid for elevaktivitet og elevarrangement.  

Kubens entreprenørHalvor Lunde, 4BYSK

Halvor vant sølv i betongfaget som Oslos representant under NM for yrkesfag i oktober. Han er en sterk faglig elev som har ledet vei i både praktisk og teoretisk undervisning. Halvor ble ansatt hos entreprenøren Implenia som spesialiserer seg på komplekse infrastrukturprosjekter i Norge. Hos sin arbeidsgiver har han utmerket seg med sin positive personlighet, målrettet innsats og solid faglig kompetanse, noe som har gitt tillit og oppgaver langt utover det som er forventet av en ung lærling.

Kubens rakettOliver Breines, 1HOA

Oliver flyttet til Oslo sommeren 2018 og søkte seg til Kuben med fortrinnsrettighet. Han hadde spesialundervisning i grunnskolen og fritak fra vurdering i flere fag. I løpet av skoleåret på Kuben har Oliver vist en formidabel innsats og faglig utvikling. I klassemiljøet bidrar han med positiv stemning og har stor omsorg for medelever. Han står i alle fag og får topp karakter i YFF. Han har et sitat som han har skrevet til medelevene; "Tenk med hjertet!" Det ble godt tatt imot og brukt som klassens motto.

Vi gratulerer igjen de verdige vinnerne, og ønsker de og resten av elevene en velfortjent sommerferie!