Kubenelever på oppdrag for Sunniva Drikker (Tine AS)

Vinnerne Nouhaila, Somaya og Imen

Oppdraget de fikk var tredelt:

  • Først vurdere hvordan produktet Noisy har blitt lansert og mottatt siden 2012
  • Deretter vurdere hva som har vært årsakene til manglende suksess så langt
  • Endelig anbefale hvordan Sunniva Drikker bør legge opp sin markedsstrategi i videre markedsføring og merkevarebygging av produktet Noisy.

Elevene startet på oppdraget 11. oktober 2018 og har arbeidet i to faser frem til endelig presentasjon av vurderinger og anbefaling 22. november. Merkeutvikler Andreas Lie Wessel fra oppdragsgiver Sunniva Drikker, startet prosjektet med Kick-Off og bakgrunnsinformasjon, ga midtveisvurderinger og gode tilbakemeldinger, og var med i juryen som kåret vinnergruppen.

Vinnergruppen presenterer

Vinnergruppen bestod av Nouhaila Nouiguer, Soumaya Baraka El og Imen Mahnin. De var på bedriftsbesøk hos Tine og presenterte sitt forslag for ledergruppen i Sunniva Drikker. Presentasjonen ble gjennomført på en ypperlig måte med bred faglig tyngde. Faglærer Trine Skarvang sier at det var veldig hyggelig å se at de forskjellige merkeutviklerne noterte tips, ideer og forslag fra våre elever, og elevene mottok positive kommentarer og tilbakemeldinger fra kategoridirektøren. - Vi har all grunn til å være stolte av våre elever som går «all inn» i slike oppdrag.

 Vi takker Tine/Sunniva Drikker for et konkret og virkelighetsnært oppdrag hvor elevene våre måtte benytte all sin teoretiske kunnskap på et virkelig case fra næringslivet.