Eivind og Razan er med på regjeringens coronainformasjonsvideo

Eivind Lotsberg

Razan Shadeed (3STD) og Eivind Lotsberg (3ELR) stilte opp på 2 timers varsel da kunnskapsdepartementet ba om å få komme på Kuben og intervjue to elever om coronaepidemien. Intervjuet brukes i en av regjeringens informasjonsvideoer på en egen nettside med informasjon til foreldre og foresatte som har barn i barnehage eller skole.  

Her er lenke til selve videoen med Razan og Eivind, som omhandler spesielt elever i videregående skole, og her er lenke til nettsiden.

Det er en omfattende side med mye og god informasjon. Vi anbefaler både elever og deres foreldre/foresatte om å lese om temaene de lurer på. Husk at informasjonen er fra 15. september, og at Oslo nå har egne oppdaterte og litt strengere regler enn de nasjonale angående bruk av munnbind og gruppestørrelser. 

Skolene er fremdeles på gult nivå, og både ansatte, elever og besøkende må fortsette å følge regler om håndvask og avstand.

Ta vare på hverandre - ta vare på Oslo!