Kubenelever Adrian C. Espeleta og Adrian N. Gonaseelan er med i UiOs nye podcastserie

Vebjørn Løvås/UiO

Kuben vgs er en del av Universitetet i Oslos Skole i Verden-samarbeid, som ledes av Instituttt for skoleforskning og lærerutdanning. Dette er et samarbeid med bl.a. Klimahuset og videregående skoler om hvordan man jobber med bærekraft og diskuterer klimaløsninger i skolen.

I forbindelse med prosjektet utgir UiO en Podcast-serie hvor elever er viktige bidragsytere. Adrian Espeleta som nå går i 2STD, var med og spilte inn den første podcasten i juni, da han fremdeles gikk på Vg1. Her snakker han og Nora, elev fra Edvard Munch, om deres syn på bl.a. klimastreik som virkemiddel.

I en senere podcast deltar Adrian Nikolai Gonaseelan fra 2STA. Kubenelever engasjerer seg!

Du kan lese mer og finne lenke til podcasten inne på UiOs sider