Kuben satser på automasjon og robotikk

Robotarm

– Kuben vgs går foran i utviklingen her, og er en spydspiss i utviklingen av fremtidens yrkesfag. Faget er i rivende utvikling og Kuben sitter på kompetanse og utstyr som muliggjør en slik satsing. Det er ikke mange steder 16-18 åringer får undervisning i moderne robotteknologi og jeg er sikker på at dette vil gi ringvirkninger. Alt ligger til rette for at Kuben kan levere næringsliv og høgskoler elever med spisskompetanse som svært få andre kan tilby.

- Vi har de siste fire årene brukt mye tid og ressurser for å bygget opp en ny automatikerutdanning i Oslo sier avdelingsleder Bjørnar Valstad. Fra blanke ark har vi bygget opp et studietilbud med svært kompetente lærere og utstyr som kan tilfredsstille de faglig tøffe kravene som stilles fra bedriftene. Dette har også gjort at elevene strømmer til tilbudet. Fra å være en linje uten nedre poenggrense for inntak er det nå svært høye karakterkrav for å komme inn på automasjonslinjen ved Kuben vgs.

- I år startet vi et nytt tilbud for å forsterke fagområdet ytterligere. Som første skole i landet tilbyr vi et treårig løp innen Robotikk. Elevene følger læreplanen innen automasjonsfagene og får i tillegg studiekompetanse med realfagsfordypning i matematikk og fysikk. Altså et løp som er skreddersydd for de som allerede fra grunnskolen ønsker en direkte vei inn på Høgskole og Universitet og samtidig få med seg yrkesfaglig kompetanse.

På bildet ser vi Espen Hansen fra CobotNor, elev ved Vg3 Automasjon Tymon Zielinski, lærer Colin Vinson og avdelingsleder Bjørnar Valstad.