Kuben ønsker alle et godt nytt år

Godt nytt år

Det vil si delte skoledager der noen elever er mottar hjemmeundervisning, mens andre er fysisk på skolen. Hvordan skoledagene organiseres vil variere en del mellom avdelingene våre. Vi prioriterer fortsatt verkstedsundervisning og elever med behov for tettere støtte og oppfølging.

Vi planlegger med skole i tiltaksnivå rødt minst ut januar måned og mulig helt til vinterferien (uke 8). Vi håper likevel sterkt at vi skal nå tiltaksnivå gult så raskt som mulig. I tillegg til å håpe må vi alle fortsette å overholde de viktigste tiltakene: holde sosial avstand, fortsette med jevnlig håndvask og bruk av antibac, og vaske over berøringsflater og fellesutstyr.

Det er viktig å huske på at samfunnet nå lever med strenge Korona-restriksjoner blant annet fordi vi på skolene skal kunne holde på den viktige oppgaven med undervisning for elevene våre. Bruk av munnbind er ikke påbudt i skolen, men bruk av munnbind er helt fint for de som opplever seg tryggere med det på. Vi minner om påbudet om bruk av munnbind på offentlig transport der sosial avstand ikke kan overholdes. Det er viktig at alle gjør seg kjent med korrekt bruk av munnbind.

Åpen dag 26. januar

26. januar skal vi arrangere digital Åpen dag fra kl. 16.00 til 20.00. Det er viktig at alle elever på 10. trinn i Oslo blir kjent med Kubens unike og mangfoldige tilbud før de skal søke seg til videregående. Vi håper og tror at dette vil bli et flott arrangement med mange deltakere. Følg med – mer informasjon vil komme!

Ta vare på dere selv - og hverandre!

Vennlig hilsen rektor