Kuben er tilbake i tilnærmet normal drift

BYSK

Fra neste uke trenger ikke elever i større grupper å fordele seg på to klasserom og vi kan ta inn flere elever om gangen i verkstedene våre. Dette vil gi økt aktivitet og bedre kvalitet. Vi vil fortsatt ha tilpassede timeplaner men vil være i tilnærmet normal drift for skoleuker i juni. Vi følger nåværende plan helt frem til standpunkt settes 12. juni.

Vi har publisert foreløpige standpunktkarakterer i Its for alle klasser og alle fag. Vi oppfordrer elever og foresatte til å gjøre seg kjent med vurderingene, og kontakte faglærere der det er spørsmål om den helhetlige vurderingen eller ønske om avklaringer og råd om vekstpunkter frem til skoleslutt.

Smittevern

Vi etterstreber å følge retningslinjene til smittevern. Vi minner derfor alle om å vaske hendene eller bruke antibac jevnlig, holde sosial avstand utenfor klasserom og verksteder og holde seg i hovedsak til de samme gruppene i løpet av dagen, helst ikke med mer enn fem personer om gangen.

Kuben har også et ansvar for å ikke belaste offentlig transport med store elevgrupper til og fra Økern i morgen- og ettermiddagsrushet. Derfor avviker vi fra opprinnelig timeplaner, men elevene har egne ukeplaner som skal være tydelige på fag, tid og sted.

Vi kommer tilbake med informasjon om siste skoleuke før ferien. Den vil inneholde utdeling av Kubenprisen 15. juni, innlevering er av PC og bøker, samt hyggelige avslutninger for klassene.

Husk å følge oss på Facebook: #kubenvgs

Ta godt vare på hverandre og dere selv!

Hilsen rektor