Hovedseksjon

Kuben er Oslos mest søkte skole!

Søketall for vgs i oslo H2021

Tallenes tale er klar og tydelig - det er Kuben vgs flest 10. klassinger søker seg til for høsten 2021! Kuben har over 1,4 primøsøkere pr elevplass, hvilket er et stykke forbi Valle Hovin som er Oslos nest mest søkte skole med 1,28 til deres elevplasser.

Ekstra gledelig er det at Kuben i år har veldig mange primærsøkere til studiespesialisering; 245 primærsøkere til ordinært Vg1, hvor vi har 128 elevplasser, altså nesten 2 søkere pr elevplass. Som rektor Kjell Ove Hauge skriver i sin siste bloggpost:
- Dette er en solid anerkjennelse til skolens ansatte som hver dag arbeider målrettet for å skape trygg og aktiv læring for alle våre elever.

Vi gleder oss til å ta i mot nye og gamle elever til høsten, og håper at vi da kan være tilbake i en mere normal hverdag. Først skal vi komme oss godt gjennom denne litt krevende våren, og jobbe for at elevene våre får et best mulig læringsutbytte til tross for restriksjoner og hjemmeskole.

Vi ønsker våre nåværende og fremtidige elever God Påske!