Julehilsen og informasjon om våren 2017

Julehilsen og informasjon fra ledelsen

Kuben har hatt en fantastisk utvikling siden oppstarten i 2013. Det første året fullførte og bestod 61,3 % av elevene opplæringen. Året etter, i 2014/15 var tallet 76,0 % og det tredje året løftet vi gjennom 81,3 %. Det er en positiv utvikling vi er veldig stolte av. På kort tid har Kuben klatret til eliteserien av kvalitet i videregående opplæring!

Vi har brukt mye energi på å bygge en robust organisasjon der elevenes læring og utvikling står i sentrum. Vi har etablert systemer som løpende avdekker den enkelte elevs utvikling slik at vi kan sette inn støtte og oppfølging så tidlig som mulig. Det er viktig for oss at elevene opplever å bli møtt av undervisning som utfordrer den enkelte og løfter de inn i flytsonen, eller mestringssonen.

Skolestart for elevene over nyttår er tirsdag 3. januar, og de møter til ordinær undervisning i tråd med timeplan og avtale med faglærer. I planleggingen av våren 2017 ønsker vi å nevne noen høydepunkter. Vi har terminavslutningen 13. januar. Den skal vi skal komme tilbake til litt lenger nede.

Elevrådet og skolen planlegger Kubenfestivalen 15. mars. Det er en ny tradisjon etablert i fjor der Kubens elever samler inn midler til Kubens sosiale entreprenørskap. Den 4. april er det Kubens vårseminar 2017. Tema er psykisk helse med fokus på ungdom og utfordringer med livskvalitet og skolegang. Vi kommer tilbake med formell invitasjon, men vi tror både foresatte og samarbeidspartnere vil oppleve innholdet som relevant og lærerikt. Sett av dagen fra 14.30 til 16.00.

Litt senere på våren planlegger vi teknodagen 2017. Elever på tvers av skolen, fra teknologilinja til elektrofag skal få vise frem sitt arbeid og presentere det for en jury. Det blir en dag der vi setter pris på elevprestasjoner gjennom en uhøytidelig, men likevel prestisjefull konkurranse. Følg med på Facebook-siden vår, og her på hjemmesiden.

Terminoppgjør

13. januar avsluttes 1. termin. Elever vil få vurderinger med og uten karakter. I tråd med Opplæringsloven er halvårsvurdering (terminvurderingen) i fagene en del av underveisvurderingen som skal vise kompetansen eleven har i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget. Vurderingen skal formuleres slik at den gir veiledning til eleven om hvordan kompetansen i faget kan forbedres. Karakteren som følger halvårsvurderingen kaller vi terminkarakter. Vi minner om at halvårsvurderingen er en underveisvurdering som også spiller inn på standpunktkarakteren i faget.

En viktig del av halvårsvurderingen er elevens egenvurdering i det enkelte fag. Vi er opptatt av at eleven blir utfordret til å reflektere over og vurdere egen læring, og blir bevisst på egen læring, egen kompetanse og egen faglige utvikling.

Its learning (Its) er Osloskolens nettplattform for kommunikasjon om læring og vurdering mellom faglærer og elev. Its er tilgjengelig for elever og foresatte via skolens hjemmeside eller via egen app for nettbrett og smarttelefon. I Its er vurderingene tilgjengelige under fanen Vurderingsoversikt. Det er viktig at elev og foresatte tar kontakt med faglærer eller kontaktlærer ved spørsmål eller uklarheter knyttet til vurdering.

Fraværsgrense

Vi har tidligere informert foresatte og elever om den nye fraværsordningen som har en 10 % grense av årstimetallet for udokumentertfravær i fag. Skolen håndhever et strengt dokumentasjonskrav og vi varsler på sms når en elev nærmer seg, eller er over fraværsgrensen. Fraværsgrensen synes å ha gitt effekt på økt tilstedeværelse blant elevene. Kuben kan vise til nær 20% økt tilstedeværelse sammenlignet med høsten 2015. Vi vil få bedre oversikt på dette etter terminoppgjøret i januar.

Elever som pådrar seg mer enn 5% udokumentertfravær i et fag i løpet av 1. termin vil som hovedregel få halvårsvurdering utenkarakter. Selv med dokumentert fravær er det avgjørende at det foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Det vil si at eleven må være til stede i tilstrekkelig mange av vurderingssituasjonene i fagene. Dersom det er fare for manglende vurderingsgrunnlag sender skolen varsel om dette via SMS og Its.

Vi minner om at eleven kan miste standpunktkarakteren ved overskridelse av 10 % på årsrammen i hvert enkelt fag. Før en elev mister standpunktkarakter vil skolen varsle via SMS og its. Eleven har da fortsatt mulighet til å forevise dokumentasjon, men det varsles i hovedsak for at eleven skal være klar over at tilstedeværelse på skolen er viktig. Bortfall av standpunktkarakter krever eget vedtak fra rektor.

Med dette ønsker skolens ledelse alle en god og fredelig jul og et godt nytt år!