Helene sjekker inn - på Kuben

Helene sjekker inn på Kuben.jpg

Serien "Helene sjekker inn" er flittig brukt i undervisningen på helse- og oppvekstfag, så elevene var godt kjent med Helene fra før. 

Hun snakket om hvordan de forberedte seg og gjennomførte produksjonen av serien, hun viste klipp som ikke er vist på TV og snakket om hvordan det er å møte ulike mennesker i sårbare situasjoner. Elevene hadde i forkant av besøket sett flere episoder, laget spørsmål og fått tildelt ulike oppgaver; De ønsket velkommen, var ordstyrere, tok bilder, takket for besøket og laget et intervju som du kan se på Kubens Facebookside.

Helenes fantastiske formidlingsevne og kloke betraktninger traff oss midt i  hjertet. Vi håper hun vil komme tilbake ved en senere anledning. Helene fortalte at hun er svært opptatt av ungdom og vil lage et program om dem, hvorpå hun selvsagt ble invitert til å sjekke inn for alvor her på Kuben vgs!