God jul og godt nytt år!

Julehilsen 2019

2019 har vært et spennende og begivenhetsrikt år for oss der vi er på vei mot rekordhøye 90% fullført og bestått for hele skolen, studiespesialisering + yrkesfag!

5. desember ble Kuben invitert til Rådhuset som finalist til OXLO-prisen 2019 for vårt arbeid for en skole som kjennetegnes av inkludering, involvering og medbestemmelse.

Her er et utdrag fra elevrådsleder Ana María Jiménez sin forberedte takketale:

" OXLO-prisen er en utmerkelse som vi identifiserer oss med. Vi arbeider målrettet –  hver dag - for å styrke skolemiljøet vårt. Skolemiljøet på Kuben skal kjennetegnes av å være et trygt, inkluderende fellesskap som bekjemper utestenging, mobbing, vold, antisemittisme og rasisme.

Elever, lærere og ledelse samarbeider for å styrke hver enkelt elevs sosiale kompetanse og skape bevissthet rundt valg av egne handlinger. For elevrådet er dette høyt prioritert. Vi utfordrer lærere og ledelse for å sikre at alle elever opplever å bli sett, tatt på alvor, og får rom for å vokse.

Elevrådet har iverksatt en rekke tiltak for å bygge sosiale broer på tvers av den store skolen vår. Interessegrupper, elevarrangement, turneringer og andre tiltak som samler elevmangfoldet vårt på tvers av kulturer, interesser, etnisitet, livssyn, religion og seksuell orientering. Ved å bringe elevene sammen for felles aktiviteter bygges broer og murer rives ned."

Nærvær og fravær

Elevenes trivsel på skolen er en prioritet hver dag. De må trives i skolemiljøet med hverandre, og de må trives i læringssituasjonene med lærer og klassekamerater. Våre lærere arbeider hver dag for å skape trygg, aktiv læring.

Tilstedeværelse er viktig, og selv om vi har lavt fravær, mener vi likevel at  for mange elever velger bort skole for ofte. Med fraværsgrensen på 10% er det ekstra viktig å holde udokumentert fravær under kontroll.

Som Ana skriver over har vi mange aktiviteter for elevene på skolen. Miljøteamet og elevrådskontakten vår samarbeider med elevene for å skape et hyggelig skolemiljø. Vårt nye rom for E-sport er blitt et populært tilbud til elevene, og vi arrangerer løpende diverse turneringer med høy  aktivitet. Det kommer mer til våren!

Åpen dag – 28. januar 2019

28. januar klokken 16.00 til 20.00 vil Kubens foaje gjøres om til et messeområde for alle som ønsker å  bli bedre kjent med oss. Duvil møte elever og lærere som er eksperter innenfor sine fagfelt.  Vi vil gi spesielt rom for Kubens unike, teknologiske tilbud: Teknologilinja, YSK-løpene, Robotikklinja og det nye tilbudet vårt, Informatikklinja! Kuben er i ferd med å bli teknologiskolen Kuben!

Elevguider vil gi omvisning på hele Kuben og BiKuben som er utvidet og utstyrt med topp moderne innredning og nye muligheter for elevaktiviteter.

Terminavslutning og terminoppgjør 

Skolestart for elevene over nyttår er torsdag 2. januar. Elevene møter til ordinær undervisning i tråd med timeplan og avtale med faglærer.

15. januar avsluttes 1. termin. I tråd med Opplæringsloven er halvårsvurdering (terminvurderingen) i fagene en del av underveisvurderingen som skal vise elevens kompetanse ut fra målene i læreplanen for faget. Vurderingen skal formuleres slik at den gir veiledning til eleven om hvordan kompetansen i faget kan forbedres. Vi minner om at halvårsvurderingen er en underveisvurdering som spiller inn på standpunktkarakteren i faget.

En viktig del av halvårsvurderingen er elevens egenvurdering i det enkelte fag. Vi er opptatt av at eleven blir utfordret til å reflektere over og vurdere egen læring, og blir bevisst på egen læring, egen kompetanse og egen faglige utvikling.

Its learning (Its) er Osloskolens nettplattform for kommunikasjon om læring og vurdering mellom faglærer og elev. Its er tilgjengelig for elever og foresatte via skolens hjemmeside eller via egen app for nettbrett og smarttelefon. I Its er vurderingene tilgjengelige under fanen Vurderingsoversikt. Det er viktig at elev og foresatte tar kontakt med faglærer eller kontaktlærer ved spørsmål eller uklarheter knyttet til vurdering.

Et spennende vårsemester

Vi har planlagt spennende aktiviteter og arrangement våren 2020. Vi kommer tilbake til alle disse. Arrangement som Kubenfestivalen, Teknodagen, Kubens vårseminar vil dere få høre mer om, så følg med oss her på hjemmesiden og på sosiale medier. Vi har en veldig levende Facebookside, men er også på Instagram, Twitter, Snap – følge tag-en: #kubenvgs

Med dette ønsker vi elever, foresatte, ansatte, samarbeidspartnere, venner og naboer en trygg og fredelig jul og et godt nytt år!