Fagskolen Oslo Akershus vant Gullhammeren!

Bilde hentet fra Teknisk Ukeblad

Gullhammeren deles ut årlig på Det Norske Byggemøtet, som rektor Kirsti Andresen omtaler som "byggebransjens Oscar", og årets 5 priser ble delt ut av Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleder i Bygg21 Sissel Leire.

De nominerte var:

Kompetanse

  1. Snøhetta – Powerhouse Montessori Ungdomsskole Drøbak. Beste praksis bruk av tverrfaglig kompetanse.
  2. Fagskolen i Oslo og Akershus – Beste praksis BIM og Byggfag

Juryens begrunnelse var bl.a. :

Stolte vinnere fra FagskolenPå byggfag-studiet får studentene kompetanse i å kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen.

I skoleåret 2017/2018 hentet byggfag-studiet inspirasjon fra næringen. Dette resulterte i elleve rapporter som inneholder en imponerende mengde gode ideer til hvordan bygg kan bli både bedre, billigere og mer bærekraftige. Samlet sett forteller rapportene at det er summen av mange små forbedringer og kontinuerlig jakt på nye arbeidsmetoder som gir det beste og mest solide grunnlaget for forandringer.

Fagskolen Oslo Akershus avdeling Byggfag setter standard for utdanning tilpasset byggenæringens mest sentrale utfordringer og bruk og deling av beste praksis. Fagskolen i Oslo og Akershus bidrar på denne måten til å utvikle byggfaget til nytte for næringen.

Denne prisen er en flott og viktig annerkjennelse av arbeidet som gjøres på Fagskolen Oslo Akershus, og vi håper og tror det vil føre til økt fokus på og forståelse for hvor viktig fagopplæring er for Norge, både på videregående nivå og selvfølgelig på Fagskolenivå. 

Du kan lese mer om Gullhammeren hos Teknisk Ukeblad eller Bygg.no.

Igjen - Kuben vgs gratulerer Fagskolen med en velfortjent pris og oppmerksomhet!