Hovedseksjon

Europeisk prosjekt på OT vant 3 priser!

Julian og Runar mottok sine diplomer etter oppholdet i Kypros våren 2017

Kuben har blitt tildelt det europeiske kvalitetsmerket for sitt fantastiske arbeid i eTwinning-prosjektet "HIGH SCHOOL DROP OUTS: 'One is Too Many'". Dette betyr at elevenes og skolens arbeid anerkjennes på høyeste nivå i Europa.

Kuben vil motta et merke som vil henges opp på et strategisk sted på skolen. Prosjektet skolen har deltatt på vil også bli vist fram på et spesielt område av den europeiske portalen www.etwinning.net.

"HIGH SCHOOL DROP OUTS: 'One is Too Many'" pågikk i skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17. Lærere og enkelte elever fra OT har gjennom disse tre årene fått reise til de andre samarbeidslandene Italia, Bulgaria, England, Kypros, Kreta, Tyrkia, Latvia, Litauen og Portugal. Der har de møtt europeiske kolleger og elever, og samarbeidet om strategier for å hindre frafall fra videregående skole.

Koordinator for prosjektet, Anne Ingrid Jacobsen, har skrevet en morsom og utførlig blogg fra prosjektet som man finner en lenke til her.

Vi gratulerer OT med den strålende innsatsen!

European Quality Label