Englandsklassens Farewell Ceremony i Bournemouth

Årets Englandsklasse på Farewell Ceremony

Elevene i Vg2 data og elektronikk utland er de eneste yrkesfaglige elevene i Oslo (og nesten de eneste i Norge) som tar Vg2 i utlandet. Der bor de hos engelske vertsfamilier og har all undervisning på engelsk, med unntak av i fagene norsk og samfunnsfag. Klassen har hatt et flott år, og som William Ø. sa: "Dette året har vært så bra. Det har vært akkurat slik som jeg hadde tenkt det skulle bli."

Torhild Mykland, Hege Lundgren, Renate Stubberud og Christian KiærÅrets seremoni var litt spesielt for de ansatte på både Kuben og BPC. Den norske kontaktlæreren Torhild Mykland, som har vært med og holdt i programmet siden oppstarten på Sogn vgs høsten 1996, skal pensjonere seg til sommeren. Det var derfor med stort vemod og en videohyllest at kollegene på BPC tok farvel med Torhild.

Elevenes tale ble holdt av Hermann Mjelde Hamnnes og Mathias Platou Aaseth, som skrøt av hver enkelt lærer og trakk frem samholdet i klassen og hvordan de har fungert som hverandres familie og støtte under oppholdet.

Nå som Englandsklassen er tilbake på Kuben er det fullt fokus på praktiske oppgaver og forberedelse til eksamen. I tillegg skal noen av de ha et møte med neste års klasse for å kunne videreformidle sine ferske kunnskaper og erfaringer fra hvordan det er å bo og studere i Bournemouth og Poole.

Velkommen hjem!