England ser til Oslo og Kuben for inspirasjon på yrkesfag

Besøk fra England

I England jobbes det med å restrukturere yrkesutdanningen og i den forbindelse reiser delegasjoner ut for å lære av andre land, spesielt den såkalt Nordiske Modellen. Tirsdagens besøk var et oppfølgningsbesøk etter at en lignende delagasjon tilbrakte en halv dag på Kuben i februar 2017. 

Årets besøk var spesielt interessert i hvordan Kuben samarbeider med næringslivet for å holde utdanningsløpet mest mulig relevant, og videre hvordan vi rekrutterer, etterutdanner og beholder gode lærere.

Det var et spennende besøk med mange gode diskusjoner om likheter og forskjeller, og Kuben ble invitert til videre samarbeid.