ByggCamp 2018 på Kuben

Elever samles rundt SKANSKA

ByggCamp Logo

Ungdomsskoleelever er hovedmålgruppen for ByggCamp 2018, men også elever fra noen videregående skoler valgte å ta turen til Kuben i dag for å bli bedre kjent med mulighetene innenfor yrkesfag. Alle elevene som besøkte Kuben hadde meldt sin interesse for å delta på arrangementet, etter å ha mottat informasjonsbrosjyren fra ByggCamp2018.

Elever fra Kuben vgs og enkelte andre videregående skoler, guidet grupper med besøkende rundt til demonstrasjonsområder hvor de forskjellige fagene ble presentert.

Hyder med kunde

Etter den guidede omvisningen fikk de besøkende vandre fritt i mingleområdet på Kuben og benyttet seg av tilbudene om informasjon og til og med gratis hårklipp fra Kubenelevenes egen frisørsalong.

Initiativtakerne til arrangementet ByggCamp 2018 er opplæringskontorene som samarbeider tett med de yrkesfaglige videregående skolene.

 

På bildet ser vi Kubenelev Hyder med en av sine mange kunder.

Vi tror ByggCamp er med på å bidra til økt søkning til yrkesfagene og ønsker med dette alle de interesserte besøkende hjertelig velkomne tilbake som dedikerte Kubenelever i framtiden!