Hovedseksjon

Første skoleuke på Kuben - nye og gamle elever er på plass

Jonas, Henrik, Eirik og Emil skal starte på Vg1 Bygg og Anlegg (BA)

Mange klasser har vært eller skal på utflukter rundt om i Oslo, og nye vennskap etableres. Torsdag kom skolefrokostene i gang, og både elever og ansatte fra Kuben vgs, og studenter fra Fagskolen benyttet seg av tilbudet.

Det er mye sosialt som skal på plass denne første uka. Og det må til for å legge grunnlaget for Kubens pedagogiske motto: Trygg, aktiv læring. Vi tror at denne uka er viktig for å trygge elevene inn i deres nye skolehverdag og skoleår. Det er god stemning på huset og vi håper at alle trives.