Kuben er tildelt Benjaminprisen 2018!

Logo Benjaminprisen

BenjaminprisenVi ønsker å takke alle elever og ansatte for det flotte arbeidet som gjøres for å skape et trygt, varmt og inkluderende skolemiljø fritt for rasisme, diskriminering og utenforskap. Dette er en pris som setter elevene i sentrum, den handler om hvilket elevmiljø vi har etablert og hvordan vi som voksne møter elevene med vennlig tydelighet i hverdagen. Kubens elevrådsleder, Isha Yassir, sier følgende: - Benjaminprisen gir ansatte og elever på Kuben motivasjon til å videreføre samarbeidet om å utvikle en skole der verdiene respekt, ansvar og omsorg står i sentrum. På Kuben opplever elevene stor grad av involvering, likeverd og toleranse i møtet med lærere og ledelse.

- Vi er veldig stolte over å motta denne prisen. Det er en flott anerkjennelse til Kubens langsiktige innsats for å skape et varmt, trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø, fritt for rasisme, diskriminering og utenforskap, sier rektor Kjell Ove Hauge

- I skolens foaje har Kuben stilt  ut Benjaminprisen Sogn vgs fikk i 2008. Det er en ære at vi nå får to miniatyrbyster på Kuben. Dette forplikter og motiverer for å holde på verdivalg og veivalg også i årene som kommer.

Prisen skal nå brukes til at styrke og løfte vårt videre arbeid med å veilede og støtte elevene til å bli positive og aktive aktører i et demokratisk samfunn.

Les mer her: https://benjaminprisen.no/