Muntlig / muntlig-praktisk eksamen

For mer informasjon om eksamen på Kuben se https://kuben.vgs.no/for-elever/karakterer-og-eksamen/eksamen/