Våre timeplaner

Du finner timeplaner for Kuben på Novaschem

Skriv inn klasse (f.eks 1STA) i det blanke feltet og trykk vis for se timeplan for aktuell uke. Du kan bla gjennom uker gjennom å velge ukenr i feltet lengst oppe til høyre i timeplanvinduet.