Tilgang til Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo kan sammenlignes med et intranett hvor du logger deg inn for å få meldinger fra lærere og skoleledelse om klassens aktiviteter og beskjeder som angår egne barn. Du vil få tilgang til Mine Fag (itslearning), hvor du blant annet kan se planer og vurderinger for ditt/dine barn.

Slik logger du deg inn

Pålogging til Skoleplattform Oslo gjøres via skolens nettside ved å klikke på "Logg inn" øverst til høyre. Velg deretter "foresatte". Du ledes deretter videre til ID-porten, hvor du kan velge mellom flere alternativer for elektronisk ID, blant annet MinID og BankID. Du slipper å registrere mobilnummeret ditt hos skolen for at påloggingen skal fungere. Etter at du er innlogget trenger du ikke logge på andre steder for å få tilgang til "Mine Fag" eller fraværsoversikt.

Tre hovedtjenester for foresatte

Skoleplattformen inneholder mange ulike funksjoner. De viktigste er:

  • Meldinger
    • Foresatte vil se de samme meldingene som er publisert til egne barn fra lærere og rektor, og i tillegg kan det være meldinger rettet spesifikt til deg som foresatt.
  • Mine Fag
    • Du får tilgang til Mine Fag (itslearning) hvor du kan finne fagoversikter og vurderinger for dine barn.
  • Fraværsoversikt

I tillegg vil du finne infosider med informasjon fra skolen, samt infosider med informasjon fra Osloskolen.

Plattformen er tilgjengelig fra PC, nettbrett og mobil.