CORONA - Smittevernveileder

Hold avstand

Alle skoler følger "trafikklysmodellen" for nivåinndeling av smitteverntiltak. Fra mandag 1. mars er vi på rødt nivå. Rødt nivå innebærer at klassene deles opp i mindre grupper, slik at man har noen dager med fysisk undervisning i klasserom og verksted, og andre dager med digital undervisning. Det er en del smitte i omløp. Alle må derfor passe på å følge rutiner for god hygiene og unngå trengsel.

Husk:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • Får du symptomer mens du er på skolen skal du dra hjem - med munnbind
  • God hånd- og hostehygiene er viktig
  • Skolen har rutiner for forsterket renhold
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Elever har faste plasser i hvert klasserom og faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Ansatte og elever bør holde 1 meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet
  • Unngå trengsel og store samlinger

Les mer om smitteverntiltak på videregående skole på utdanningsdirektoratets hjemmeside.