Smittevernveileder

Hold avstand

Alle skoler følger "trafikklysmodellen" for nivåinndeling av smitteverntiltak. Vi er nå på gult nivå. Gult nivå innebærer at hele klasser kan ha undervisning sammen, men at vi må passe på å følge rutiner for god hygiene, unngå trengsel og store samlinger.

Her er lenke til Kubens egne smittevernveileder- vi ber om at alle elever og foresatte setter seg inn i disse før elevenes oppmøte mandag.

Husk:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hånd- og hostehygiene er viktig
  • Skolen har rutiner for forsterket renhold
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom og faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Ansatte og elever bør holde 1 meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet
  • Unngå trengsel og store samlinger

Les mer om smitteverntiltak på videregående skole på utdanningsdirektoratets hjemmeside.