Teknologi og miljø - forskning og innovasjon

Teknologilinja

Hvorfor velge teknologilinja?

 • Er du interessert i hvordan fremtidens teknologiske løsninger skal hjelpe oss til et bærekraftig samfunn?
 • Er du glad i matematikk og naturfag?
 • Lurer du på hvordan nye produkter utvikles, lages og kommer ut i markedet?
 • Eller undrer du deg over hvordan ting egentlig virker?

Realfag hjelper oss å forstå verden rundt oss. Alt fra hvordan hjernen virker til hvorfor det blir jordskjelv eller hvorfor ei lampe lyser. På teknologilinja lærer du å opprette, drive og avslutte en bedrift. Ved at klassen sammen tar fordypning i realfag kan vi jobbe med prosjekter knyttet til bærekraftig teknologi, miljø, innovasjon og forskning.

Teknologilinja er rett valg for deg som er glad i matematikk og naturfag. I tillegg til de tradisjonelle realfagene vil du møte fagene Teknologi og forskningslære og Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Dette er fag hvor kreativitet, nytenkning, problemløsning og samarbeid står i fokus. Du vil i disse fagene blant annet få muligheter til å utvikle egne teknologiske produkter og starte en egen elevbedrift. 

Teknologilinja på Kuben har også samarbeid med flere teknologibedrifter, og du vil i løpet av studiene bruke den faglige kunnskapen du får på skolen til å løse reelle problemer fra våre samarbeidsbedrifter. Teknologilinja på Kuben besøker disse bedriftene, og faglige ressurspersoner bidrar med veiledning og gir foredrag.

Starter du på Teknologilinja på Kuben vil du havne i en klasse med likesinnede. Denne klassen vil holde sammen i alle tre årene på videregående, noe som gir et unikt klassemiljø. Stort engasjement kjennetegner elevene på Teknologilinja og det skaper et positivt og effektivt læringsmiljø. Tre år på Teknologilinja på Kuben gjør deg klar for videre studier og karriere innen teknologi, realfag, medisin, eller noe helt annet. 

Teknologilinja i korthet

VG1

 • Teknologilinja er ulik «vanlig» studiespesialiserende ved at hele klassen tar faget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1». Du får altså 5 skoletimer mer i uka enn «vanlig» studiespesialiserende på VG1, men kan dermed velge ett mindre fag på VG3. I dette faget samarbeider vi med Ungt Entreprenørskap (www.ue.no) og oppretter elevbedrifter. Du får mulighet til å være med i konkurranser.
 • Du lærer å programmere i Python og bruker programmering i flere fag
 • Du har prosjekter knyttet til miljøutfordringer
 • Du vil få teoretisk matematikk (1T).
 • Oppgaver og undervisning mot teknologi, produktutvikling og innovasjon og vi jobber mye med tverrfaglige oppgaver og prosjekter.

VG2

 • På Teknologilinja tar alle de tre realfagene: Matematikk for realfag (R1), Fysikk 1 og Teknologi og forskningslære 1. Det at hele klassen tar disse tre fagene muliggjør tverrfaglige prosjekter og oppgaver på høyt nivå. Du vil lære koding og bygge elektroniske kretser, jobbe med en ekte ingeniøroppgave, forske på inneklima og diverse andre prosjekter.
 • I tillegg velger du et fag til (for eksempel Kjemi 1) som du tar sammen med elever fra studiespesialiserende på Kuben.

VG3

 • Du velger to eller tre realfag som du fordyper deg i. Teknologi og forskningslære 2 tar du sammen med teknologiklassen og nå skal du forske på ordentlig! De andre programfagene tar du sammen med studiespesialiserende på Kuben. For å studere realfag videre må du ta Matematikk for realfag (R2). For å studere medisin må du velge Kjemi 2.

Ønsker du å gå dette løpet, må du i VIGO søke "Studiespesialisering, teknologifag" på Kuben. Vi anbefaler at du har karakteren 4 eller bedre i matematikk fra ungdomskolen.

Les mer om teknologilinja på rektors blogg

Kontaktpersoner

Koordinator Teknologilinja

Guro Ø. Jørgensen
guro.jorgensen@osloskolen.no