Hovedseksjon

Teknologi og miljølinja - forskning og innovasjon

Hvorfor velge Teknologi og miljø?

 • Er du interessert i hvordan fremtidens teknologiske løsninger skal hjelpe oss til å oppnå et bærekraftig samfunn?
 • Er du glad i matematikk og naturfag og undrer du deg over hvordan ting egentlig virker?
 • Vil du erfare hvordan en idé kan utvikles i en ungdomsbedrift?
 • Vil du holde mulighetene dine åpne for videre studier på universiteter og høyskoler?

Teknologi og miljø er rett valg for deg som er glad i matematikk og naturfag. På denne linja får du full realfagsfordypning. I tillegg til de tradisjonelle realfagene har du faget Teknologi og forskningslære, hvor du jobber kreativt med praktiske prosjekter knyttet til realfag. Du vil lære alt fra å tegne i avanserte 3D-programmer og 3Dprinting, til å bygge elektroniske kretser med Microbit. Dere samarbeider om å løse ekte ingeniøroppgaver, som for eksempel å lage en plantevegg som vanner seg selv, og du forsker på luftforurensning. 

På Vg2 møter du et spennende fag som er helt unikt for Teknologi og Miljøklassen; Entreprenørskap og bedriftsutvikling. I dette faget samarbeider vi tett med Ungt Entreprenørskap Oslo, som arrangerer spennende kurs, konkurranser og fylkesmesterskap. Se www.ue.no for å lese mer om hvordan de jobber.  For en teknologiinteressert ungdom som har lært mye praktisk bruk av teknologi, vil dette faget gi mange muligheter når du skal omsette egne idéer til en ungdomsbedrift. Kanskje har du en spennende idé om et teknologisk produkt som du ønsker å utvikle?

På Teknologi og miljø er vi opptatt av bærekraftig utvikling, og vi har spennende samarbeidsprosjekter med bedrifter slik som Ingeniører uten grenser. De jobber med ingeniørkompetanse i bistandsarbeid. Du kan lese mer om dette samarbeidet her.

Det helt unike samholdet og miljøet på linja oppstår på grunn av fagene som legger opp til mye samarbeid, og at man går i den samme klassen gjennom alle de tre årene på videregående skole. Tre år på Teknologi og miljø på Kuben gjør deg klar for videre studier og karriere innen teknologi, realfag, medisin, eller noe helt annet – her holder du alle muligheter for videre studier åpne.Fagfordeling Teknologi og miljø

Jenter og teknologi

På Kuben har vi et eget nettverk for alle jenter som har interesse for realfag. Vi arrangerer jentelunsjer med spennende besøk fra kvinner i ulike teknologi- og realfagsrelaterte bedrifter. På denne måten blir du kjent med andre jenter på skolen som også er interessert i realfag. I 3. klasse drar teknologijentene på Jentedagene ved NTNU i Trondheim.

Nyttige ting du bør vite om teknologi og miljø.

 • Teknologi og miljø er et studieforberedende utdanningsløp.
 • Det skiller seg ut ved at hele klassen har realfaget Teknologi og forskningslære 1 i Vg1. Dette gir deg 5 skoletimer ekstra på Vg1 som gjør at du også kan velge om du vil ha færre fag på Vg3 eller ta flere fag enn du ellers ville hatt mulighet til.
 • For å studere noen realfag videre må du ta Matematikk for realfag (R2). For å studere medisin må du velge Kjemi 2.
 • På Vg2 har elevene faget entreprenørskap og bedriftsutvikling, som åpner for muligheten til for eksempel å utvikle et teknologisk produkt.
 • På Vg3 har alle elevene faget teknologi og forksningslære2, som regnes som ett av realfagene. Nå skal du forske på ordentlig.
 • Du har prosjekter knyttet til miljøutfordringer
 • Du vil få teoretisk matematikk (1T) på Vg1 og realfaglig matte (R1) på Vg2. Man kan selv velge om man vil fortsette med R2 på Vg3.
 • Oppgaver og undervisning mot teknologi, produktutvikling og innovasjon og vi jobber mye med tverrfaglige oppgaver og prosjekter. 

Ønsker du å gå dette løpet, må du i VIGO og velge tilbudet som heter "STUSP1--KM Vg1 Studiespesialisering, teknologi og miljø. Vi anbefaler at du har karakteren 4 eller bedre i matematikk fra ungdomsskolen.

Les mer om teknologilinja på rektors blogg

Kontaktlærere Teknologi og miljø 2022/23: