Teknologilinja

Hender i arbeid - teknologi

Teknologilinja i korthet:

  • Et nytt og spennende studietilbud for deg som ønsker fordypning i realfag
  • Tilbudet er tilrettelagt for deg som tenker på et yrke innen ingeniørfag, medisin, forskning eller teknologi

 

Hvorfor velge teknologilinja?

Teknologilinja er rett valg for deg som er glad i matematikk og naturfag, liker å jobbe hardt og har høye ambisjoner. På teknologilinja er matematikkfagene 1T og R1, samt Fysikk 1 obligatoriske fag, og det kreves at du tar full realfagsfordypning. I tillegg til de tradisjonelle realfagene vil du møte fagene Teknologi og forskningslære og Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Dette er fag hvor kreativitet, nytenkning, problemløsning og samarbeid står i fokus – alle entreprenørielle ferdigheter som næringslivet etterspør. Du vil i disse fagene blant annet få muligheter til å utvikle egne teknologiske produkter og starte en egen elevbedrift. 

Teknologilinja på Kuben har også samarbeid med flere teknologibedrifter, og du vil i løpet av studiene bruke den faglige kunnskapen du får på skolen til å løse reelle problemer fra våre samarbeidsbedrifter, Statoil, Aker Solutions, Technip og Aibel. Teknologilinja på Kuben besøker disse bedriftene, og faglige ressurspersoner bidrar med veiledning og caseløsning, gir foredrag.

Elever på teknologilinja drar også på ekskursjoner til blant annet CERN-anlegget i Sveits, og NTNU i Trondheim, hvor de opplever hvordan det arbeides med høyteknologi og realfag på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Starter du på Teknologilinja på Kuben vil du havne i en klasse med likesinnede. Denne klassen vil holde sammen i alle tre årene på videregående, noe som gir et unikt klassemiljø. Stort engasjement kjennetegner elevene på Teknologilinja og det skaper et positivt og effektivt læringsmiljø. Tre år på Teknologilinja på Kuben gjør deg svært godt skodd for videre studier og karriere innen teknologi og entreprenørskap. 

 

Ønsker du å gå dette løpet, må du i VIGO søke "Studiespesialisering, teknologifag" på Kuben.

 

Les mer om teknologilinja på rektors blogg:

https://kjellove.wordpress.com/2015/11/17/hvorfor-velge-teknologilinja/

Avdelingsledere på ST/Teknologilinja

Renate Haugevik - Vg3, engelsk og norsk

Kontor Bikuben

Mobiltlf: 482 54 913

renate.haugevik@ude.oslo.kommune.no

Liv Guneriussen - Vg1, samfunnsfag og fremmedspråk

Kontor Bikuben

Mobiltlf: 452 57 794 

liv.guneriussen@ude.oslo.kommune.no

Mink Chan (fungerende) - Vg2, Forberedende (FVG) og realfag

Kontor Bikuben

Mobiltlf: 984 28 144

mink.chan@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city