Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialiserende

Fra 2018 ble det innført en ny nasjonal ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Elevene vil få tilbud om et alternativt år med både Vg1 og Vg2 yrkesfag på ett år, slik at de slipper å bruke lengre tid selv om de har byttet utdanningsprogram.

Kuben videregående skole vil legge til rette for overgang fra studiespesialisering (ST) til Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag.

Her finner du VIGO-koden:
Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag, overgang fra stud.spes. til yrkesfag: HSBUA2SY

Faginnhold Vg2

 •     Faget "yrkesfaglig opphenting", 196 årstimer (lokal læreplan)
 •     Programfag
 •     Yrkesfaglig fordypning
 •     Kroppsøving

Inntakskrav, innsøking, organisering

 • Søkerne må ha ungdomsrett.
 • Søkerne må ha tilbudet som førsteønske (primærønske) på søknaden for å være aktuelle for inntak.
 • Søkerne må ha fullført Vg1 studiespesialisering (kode STUSP1----).
  • Fagene norsk, engelsk og samfunnsfag må være bestått (karakteren 2 eller bedre).
  • Fagene matematikk, naturfag og geografi må være fullført (hvis faget ikke er bestått må eleven ta privatisteksamen, evt. ny/utsatt/særskilt prøve).
  • Fremmedspråk må være fullført med karakteren 1 eller bedre.
  • Tilbudene er søkbare på vigo.no, med egne koder. 
 • Det er innsøking og inntak på egen kode, men elevene går sammen med øvrige elever på programområdet.
 • Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn plasser i denne ordningen, skjer inntaket etter vanlig poengkonkurranse. 

Mer informasjon
Dersom dette er et tilbud du vil vite mer om må du ta kontakt med rådgiver på din skole. Ordningen er også omtalt på vilbli.no i artikkelen "Spesielle tilbud i fylket" (velg Oslo). I brosjyren "Videregående skoler i Oslo. Opplæringstilbudet skoleåret ..." vil det være en egen tekstboks med informasjon om ordningen. Denne brosjyren finner du hos din rådgiver fra og med oktober i hvert skoleår.