Minoritetsspråklig opplæring (MO)

Avdeling Ullevål

Målgruppe:

Ungdom i alderen 16 – 19 år med kort botid i Norge.

Opptak:

Søkere må registrere seg på Oslo VO Servicesenter på Helsfyr. Telefonnummer dit er 23 47 00 00 og informasjon om timebestilling med mer finner du på nettsiden https://felles.oslovo.no/.  Søkere blir intervjuet og testet for å kartlegge skolebakgrunn og norskkunnskaper. Dette hjelper voksenopplæringen å finne riktig kurs for søkerne.

MO-avdelingen på Ullevål har inntak seks ganger i året.

Innhold:

Norskopplæringen følger "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere". Kurset skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1-klasser, forberedende Vg1 eller grunnskoleopplæring for voksne året etter. Undervisningen består av 20 timer norsk, 4 timer matematikk, 2 timer engelsk, 2 timer naturfag og 2 timer kroppsøving i uka.

Organisering:

Elevene deles i klasser etter spor og nivå. Tilbudet følger vanlig skolerute. Elevene har ikke krav på støtte fra Lånekassen. Elever med rett og plikt må ta 50 timer samfunnskunnskap i tillegg til dette kurset.

Bruk av rett til videregående opplæring:

Elever bruker ikke av retten mens de går på dette tilbudet.

Kort om minoritetsspråklig opplæring (MO) på Kuben

Avdelingsleder for MO på Kuben, avdeling Ullevål:

Cecilie Sandvoll 

cecilie.sandvoll@osloskolen.no

Tlf: 907 82 108

 

Følg MO på Facebook

Drawing of a city