Minoritetsspråklig opplæring (MO)

Målgruppe:

Ungdom i alderen 16 – 19 år med kort botid i Norge.

Opptak:

Søkere må registrere seg på Oslo VOs Servicesenter på Helsfyr. Telefonnummer dit er 23 46 77 00 og hjemmesiden https://helsfyr.oslovo.no/. Elevene blir testet og intervjuet for å kartlegge skolebakgrunn og eventuelle forkunnskaper i norsk. MO-avdelingen har inntak seks ganger i året.

Innhold:

Norskopplæringen følger "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere". Kurset skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1-klasser, forberedende Vg1 eller grunnskoleopplæring for voksne året etter. Undervisningen består av 20 timer norsk, 4 timer matematikk, 2 timer engelsk, 2 timer naturfag og 2 timer kroppsøving i uka.

Organisering:

Elevene deles i klasser etter spor og nivå. Tilbudet følger vanlig skolerute. Elevene har ikke krav på støtte fra Lånekassen. Elever med rett og plikt må ta 50 timer samfunnskunnskap i tillegg til dette kurset.

Bruk av rett til videregående opplæring:

Elever bruker ikke av retten mens de går på dette tilbudet.

Kort om minoritetsspråklig opplæring (MO) på Kuben

Avdelingsleder for MO på Kuben, avdeling Bredtvet er Anne Mari Moen

E-post:  anne.marie.moen@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf: 976 57 354

 

Besøksadresse er Bredtvetveien 2

Drawing of a city

Norskprøver 2017

MO avholder norskprøvene 2017 (skriftlig) på Kuben vgs følgende datoer: 

Fredag 26. mai

Tirsdag 30.mai

Tirsdag 6. juni

Onsdag 7. juni

Drawing of a city