Minoritetsspråklig opplæring (MO)

Avdeling Ullevål

Målgruppe:
Ungdom i alderen 16 – 19 år med kort botid i Norge.

Opptak:
Søkere må registrere seg på Oslo VO Servicesenter på Helsfyr. Telefonnummer dit er 23 47 00 00 og informasjon om timebestilling med mer finner du på nettsiden https://felles.oslovo.no/.  Søkere blir intervjuet og testet for å kartlegge skolebakgrunn og norskkunnskaper. Dette hjelper voksenopplæringen å finne riktig kurs for søkerne.
MO-avdelingen på Ullevål har inntak seks ganger i året.

Innhold:
Norskopplæringen følger "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere". Kurset skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1-klasser, forberedende Vg1 eller grunnskoleopplæring for voksne året etter. Undervisningen består av 20 timer norsk, 4 timer matematikk, 2 timer engelsk, 2 timer naturfag og 2 timer kroppsøving i uka.

Organisering:
Elevene deles i klasser etter spor og nivå. Tilbudet følger vanlig skolerute. Elevene har ikke krav på støtte fra Lånekassen. Elever med rett og plikt må ta 50 timer samfunnskunnskap i tillegg til dette kurset.

Bruk av rett til videregående opplæring:
Elever bruker ikke av retten mens de går på dette tilbudet.

Kort om minoritetsspråklig opplæring (MO) på Kuben

Avdelingsleder for MO på Kuben, avdeling Ullevål:

Anne Marie Moen
anne.marie.moen@osloskolen.no
Tlf: 976 57 354

Følg MO på Facebook

Drawing of a city