Minoritetsspråklig opplæring (MO)

Kuben videregående skoles avdeling for minoritetsspråklig opplæring (MO) tilbyr norskopplæring for ungdom fra 16 til 19 år, med kort botid i Norge.

Avdelingen holder til på Bredtvet skole, og har opp mot 400 elever.

Kort om minoritetsspråklig opplæring (MO) på Kuben

Avdelingsleder for MO på Kuben, avdeling Bredtvet er Anne Mari Moen

E-post:  anne.marie.moen@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf: 976 57 354

 

Besøksadresse er Bredtvetveien 2

Drawing of a city